Spontan ventilasyonu sürdürmede yetersizlik hemşirelik bakımı

Kişinin hayatını devam ettirebilmesi için gerekli solunumu gerçekleştiremediği durumlarda “Spontan Ventilasyonu Sürdürmede Yetersizlik” hemşirelik tanısı konulmaktadır.

Spontan ventilasyonu sürdürmede yetersizlik” hemşirelik tanısının nedenleri

 • Solunum yolu enfeksiyonu

 • Solunum yolunun tıkanması (KOAH)

 • Olumsuz çevre ortamı (hava kirliliği vb.)

 • Oksijenin yetersiz olduğu ortamda uzun süre kalma

 • Travma

 • Uzun süreli anestezi

 • Solunumu deprese eden ilaç kullanımı

 • Sigara kullanımı

 • Alkol kullanımı

 • Akciğer kanseri

 • Astım

 • İnfluenza

 • Bronşit

 • Çalışma ortamı (tozlu veya ağır metallerin kullanıldığı fabrikalar vb.)


Spontan ventilasyonu sürdürmede yetersizlik” hemşirelik tanısının belirtileri

 • Siyanoz

 • Dispne

 • Oksijenlenmede azalma

 • Taşikardi

 • Yardımcı solunum kaslarının çalışması

 • Göğsün içeri çekilmesi

 • Boğuluyormuş hissi

 • Korku

 • Endişe

 • Solunumsal asidoz

 • Yüzeyel ve hızlı solunum

 • Karbondioksit satürasyonunda artma gözlenmesi

 • Oksijen satürasyonunda azalma

 • Huzursuzluk hali


Spontan ventilasyonu sürdürmede yetersizlik” tanısı hemşirelik girişimleri

 • Hastanın solunumsal ventilasyonunu olumsuz etkileyen nedenler tespit edilmelidir.

 • Hastanın bulunduğu ortamda hava kirliliği mevcut ise o ortamda uzun süreli kalmaması istenir.

 • Hastanın yaşamsal bulguları (ANT) sık sık takip edilmelidir.

 • Solunumun derinliği ve niteliği değerlendirilmelidir.

 • Hasta siyanoz yönünden gözlemlenmelidir.

 • Hastadaki huzursuzluk, endişe ve korku minimum düzeyde tutulmalıdır.

 • Hastanın oksijen satürasyonu takip edilmelidir.

 • Gerekli ise hekim istemine göre oksijen tedavisine başlanır.

 • Kişinin solunumu esnasında solunuma yardımcı kaslar katılıyor mu? gözlemlenmelidir.

 • Kişi dispne yönünden sık gözlemlenmelidir.

 • Solunum yollarında bir tıkanıklık var ise ilk tedavi bu duruma yönelik olmalıdır.

 • Hastanın sigara ve alkol kullanımı var ise bırakması için eğitim verilmelidir.

KAYNAK: Hemsire.Com

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال