Spontan ventilasyonu sürdürmede yetersizlik hemşirelik bakımı

Kişinin hayatını devam ettirebilmesi için gerekli solunumu gerçekleştiremediği durumlarda “Spontan Ventilasyonu Sürdürmede Yetersizlik” hemşirelik tanısı konulmaktadır.

“Spontan ventilasyonu sürdürmede yetersizlik” hemşirelik tanısının nedenleri

 • Solunum yolu enfeksiyonu
 • Solunum yolunun tıkanması (KOAH)
 • Olumsuz çevre ortamı (hava kirliliği vb.)
 • Oksijenin yetersiz olduğu ortamda uzun süre kalma
 • Travma
 • Uzun süreli anestezi
 • Solunumu deprese eden ilaç kullanımı
 • Sigara kullanımı
 • Alkol kullanımı
 • Akciğer kanseri
 • Astım
 • İnfluenza
 • Bronşit
 • Çalışma ortamı (tozlu veya ağır metallerin kullanıldığı fabrikalar vb.)

“Spontan ventilasyonu sürdürmede yetersizlik” hemşirelik tanısının belirtileri

 • Siyanoz
 • Dispne
 • Oksijenlenmede azalma
 • Taşikardi
 • Yardımcı solunum kaslarının çalışması
 • Göğsün içeri çekilmesi
 • Boğuluyormuş hissi
 • Korku
 • Endişe
 • Solunumsal asidoz
 • Yüzeysel ve hızlı solunum
 • Karbondioksit satürasyonunda artma gözlenmesi
 • Oksijen satürasyonunda azalma
 • Huzursuzluk hali

“Spontan ventilasyonu sürdürmede yetersizlik” tanısı hemşirelik girişimleri

 • Hastanın solunumsal ventilasyonunu olumsuz etkileyen nedenler tespit edilmelidir.
 • Hastanın bulunduğu ortamda hava kirliliği mevcut ise o ortamda uzun süreli kalmaması istenir.
 • Hastanın yaşamsal bulguları (ANT) sık sık takip edilmelidir.
 • Solunumun derinliği ve niteliği değerlendirilmelidir.
 • Hasta siyanoz yönünden gözlemlenmelidir.
 • Hastadaki huzursuzluk, endişe ve korku minimum düzeyde tutulmalıdır.
 • Hastanın oksijen satürasyonu takip edilmelidir.
 • Gerekli ise hekim istemine göre oksijen tedavisine başlanır.
 • Kişinin solunumu esnasında “solunuma yardımcı kaslar katılıyor mu?” gözlemlenmelidir.
 • Kişi dispne yönünden sık gözlemlenmelidir.
 • Solunum yollarında bir tıkanıklık var ise ilk tedavi bu duruma yönelik olmalıdır.
 • Hastanın sigara ve alkol kullanımı var ise bırakması için eğitim verilmelidir.
>> Hemşirelik Tanı Listesi ve Bakım Planları
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi” tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال