Travma riski hemşirelik bakım planı

Travma riski: Bireyin algısal ya da fizyolojik bir bozukluk ya da yetersizlik, tehlikelerin farkında olmama nedenleri ile zarar görme riski olmasıdır.

Travma riski nedenleri

 • Ameliyat sonrası ilk uyanma
 • Ampütasyon
 • Serbrovasküler olay
 • Ekstremite kaybı
 • Mobilitenin bozulması
 • Ortostatik hipotansiyon
 • Yorgunluk
 • Hipoglisemi
 • Depresyon
 • Elektrolit düzensizliği
 • Kullanılan ilaçlar
 • Alçı / tespit askıları, yürüteçlere uyum yetersizliği
 • Kısa süreli belleğin azalması / kaybı
 • Yaş

Travma riski hemşirelik girişimleri

 • Zarar görme riskine neden olan, arttıran faktörler tanımlandı.
 • Hastaneye yatışta hasta ortama oryante edildi, (servisin odanın tanıtımı, çağrı zilinin kullanımı v.b.), düşme riski belirlendi.
 • Hasta düşme riski prosedürüne uygun değerlendirildi.
 • Hastanın güvenlik durumuna göre zarar görme riskine neden olacak tehlikeler belirlendi.
 • Zarar görme riskine neden olacak tehlikeler hastaya tanımlandı, tehlikelere yönelik güvenlik önlemleri tanıtıldı ve uygulamaya teşvik edildi.
 • Hastaya ayağına tam uyan ve tabanı kaymayan ayakkabılar giyme konusunda bilgi verildi.
 • Koltuk değneği, baston, yürüteçler ve protezleri kullanması öğretildi.
 • Konfüze hasta sık sık gözlendi ve hasta bireyi göz önünde olabilecek bir yere yerleştirildi.
 • Hasta bireye koridor, merdiven ve banyoda kenarlıklara yakın yürümesi konusunda bilgilendirildi.
 • Ameliyat sonrası ilk uyanma süresinde, bebek, çocuk yaşlı bilinçsiz, entübe, konfüzyonlu,
 • Sedatif ilaç verilmiş hastalarda yan parmaklıkları kaldırılmış yatak kullanıldı.
 • Yaşına ve gelişimsel düzeyine göre çocuk veya aileye tehlikeli alanlar anlatıldı.

Travma riski hedef

Güvenlik önlemlerinin alınması, hastanın hastane içinde bulunduğu süre içinde zarar görmemesi.
>> Hemşirelik tanıları ve bakım planları
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال