Sosyal izolasyon ve yalnızlık hemşirelik girişimleri

Sosyal izolasyon ve yalnızlık: Sağlığın bozulması, hoşlanacağı ortamlara girememe, kişisel ilişkiler kurabilme güçlüğü, zihinsel durumda değişim, beden imajında değişim veya fiziksel görünümde değişime bağlı olarak bireyin başkaları ile birlikte olma gereksinimi olmasına karşın bunu sağlayamaması durumudur.

Sosyal izolasyon ve yalnızlık tanımlayıcı özellikler

 • Sosyal etkileşiminin yetersizliğini ifade etmesi, arttırmayı istemesi
 • Yalnızlıktan yakınma
 • Keder
 • Üzüntü
 • Sıkıntı hissi yaşama
 • Zamanın geçmediğinden yakınma
 • Öz saygıda azalma
 • Reddedilmişlik duygusu yaşama
 • İnsanlarla iletişimde başarısızlık
 • İçe kapanma
 • Göz ilişkisinden kaçınma

Sosyal izolasyon ve yalnızlık nedenleri

 • Baş ve boyun kanserleri
 • Bulaşıcı hastalıklar, koruyucu izolasyon
 • Psikiyatrik hastalıklar
 • Obezite
 • Anoreksiya
 • Anksiyete
 • İnkontinans
 • Ölüm
 • Boşanma vb. durumlar
 • Yabancı ortama uyum sağlayamam
Sosyal izolasyon ve yalnızlık beklenen sonuç: Bu tanı konduktan sonraki 24 saat içinde, ya da ayaktan tedaviden 4 hafta sonra hasta çevresindeki kişilerle etkileşime girmeye başlar.

Sosyal izolasyon ve yalnızlık hemşirelik girişimleri

 • Hastanın sosyal izolasyonuna neden olan etkenleri belirlemek
 • Sosyal izolasyona neden olabilecek etkenler;
  • Ziyaret saatlerinin sınırlı olması,
  • Destek sisteminin olmaması ya da yetersizliği,
  • Yeterli ve kaliteli iletişim kuramama-sürdürememe (trakeostomi vb. nedenlerle)
  • Benlik kavramını etkileyen fiziksel değişiklikler, inkar ya da içe kapanma,
  • Hastane ortamında bulunuyor olma.
 • Yaşlı, sakat, kronik hastalığı olan veya ekonomik yönden sıkıntı çeken hastaları yakından izlemek.
 • Hastanın yalnızlık ve yalnız kalma ile ilgili duygu ve düşüncelerini belirlemek.
 • Hastanın sosyalleşme gereksinimini ve iletişim kurabileceği destek sistemini belirlemek
 • Sosyal etkileşimini arttırması için uygulayabileceği yöntemleri anlatmak
>> Hemşirelik tanıları ve bakım planları
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال