Benlik saygısında bozukluk ve azalma hemşirelik bakımı

Benlik saygısında bozukluk, azalma ve yıpranma yaşayan bireyler, genellikle depresyon içerisinde olan kişiler olmaktadırlar.
Depresyon, tanım olarak derin üzüntülü bir duygu durumu içerisinde yer alan bireyin düşünce, konuşma ve davranışlarında yavaşlama, soğukluk, değersizlik, güçsüzlük, isteksizlik, kötümserlik, bunalıcı tavırlar gibi gözlemlenebilmektedir. Aynı zamanda bu durumda olan bireylerde duygu ve düşünceleri ile fizyolojik işlevlerde yavaşlama gibi belirtiler görülebilmektedir.

Benlik saygısında bozukluk ve azalma belirtileri

 • Düşünce sürecinde değişim
 • Derin üzüntü, kırıklık, değersizlik vb. olumsuz duygusal izlenimler
 • Başkalarından uzaklaşma ve sosyal ortamdan çekinme
 • Uyku düzeni bozuklukları ve ağır kabuslar
 • Yemek yemeyi reddetme ve hızlı kilo kaybı
 • İntihardan bahsetme veya intiharvari sözler kullanma
 • Bireysel baş etme yetersizliği

Benlik saygısında bozukluk ve azalma nedenleri

 • Duygusal şok durumları
 • Ağır kazalar
 • Yakın akraba kayıpları
 • Mobbing ve benzeri baskılar
 • Toplumsal dışlanma
 • Yetersizlik duygusu
 • Ailevi problemler
 • Farklı nedenlere dayalı tramvalar
 • Aşırı içine kapanma

Benlik saygısında bozukluk ve azalma durumlarında hemşire yaklaşımı

 • Hastanın anksiyetesini düşürmek için zaman içerisinde hemşirenin kısa aralıklarla kişinin yanına gitmesi ve ona destek olması, yardımda bulunması
 • Hasta tarafından beklentilerin tamamen ortaya konması, açıklığa kavuşturulması ve hastanın boş zamanlarını etkin bir şekilde kullanabilmesi için hastaya görüşmelerin ne zaman yapılacağının ve ne kadar süreceğinin bildirilmesi,
 • Hasta ile güvene dayalı bir ilişkinin geliştirilmesi için hastanın yanına kararlaştırılan zamanda gidilmesi ve belirtilen süre kadar yanında kalınması,
 • Hastanın düşünme ve konsantrasyon zorluğu yaşaması iletişimde anlamayı zorlaştırdığı için hastayla iletişimde basit ve somut kelimeler kullanılması, hastanın sorulara cevap vermesi için hastaya zaman tanınması,
 • Hastaya intihar düşüncesi olup olmadığının sorulması, hastanın intihar girişimi yönünden yakından izlenmesi ve gözlemlerin iyi değerlendirilmesi,
 • Hastaya bakım sırasında hemşirenin neşeli ve abartılı davranışları hastanın değersizlik hissetmesine neden olabileceğinden hastanın yanında gülme, şakalaşma ve neşeli davranmaktan kaçınılması,
 • Hasta ile iletişim sırasında “her şey yoluna girecek” veya “herkesin zor zamanları vardır” gibi basmakalıp cümleler hastanın duygularının önemsiz olduğunu düşünmesine neden olduğundan bu tür ifadelerden kaçınılması, dürüst olunması,
 • Hastanın tartışmacı ve öfkeli davranışlarına tepkisel olarak karşılık vermek hastanın benlik saygısını azaltacağından savunucu olmadan hastanın öfke ifadesinin sağlanması,
 • Depresyon tanılı hasta her şeyin olumsuz tarafını gördüğünden hastanın olumsuz ifadelerini yargılayıcı olarak ele almaktan kaçınılması,
 • Sanrıları kabul etmek hastanın sanrılarını gerçek kabul etmesine yol açacağından sanrılarına katılmaktan kaçınılması ancak hastanın bu düşüncelere gereksinimi olduğunun kabul edilmesi.
>> Hemşirelik tanıları ve bakım planları
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi” tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال