Bireysel baş etmede yetersizlik hemşirelik girişimleri

Bireyde, içsel çevresel stresörleri uygun şekilde ele almada başarısızlık, anksiyete, korku veya öfkeyi kontrol etmek için kullanılan yöntemlerin yetersizliği durumunda ‘bireysel baş etmede yetersizlik’ durumu ortaya çıkmaktadır.

Bireysel baş etmede yetersizlik tanısı

 • Ağrı
 • Kronik ağrı
 • Hastalığın ciddiyeti ve süreci
 • Organ kaybı veya şekil bozukluğu
 • Mental retardasyon
 • Panik düzeyde anksiyete
 • Sosyal becerilerde yetersizlik
 • Stresörlerle baş etmede yetersizlik
 • Madde kullanımı
 • Fiziksel ve emosyonel değişimler
 • Bireysel faktörler(yaş, zeka ümitsizlik düşük benlik duygusu v.b) Kaynak ve sosyal destekte yetersizlik)

Bireysel baş etmede yetersizlik hemşirelik girişimleri

 • Destek olacak kaynaklar belirlendi.
 • Uyaran düzeyi az olan güvenli bir çevre hazırlandı.
 • Mimikleri, el hareketleri, göz teması, vücut pozisyonu, ses tonu ve yoğunluğu gözlendi.
 • Gerçeklerle bağlantı kurma yeteneği değerlendirildi.
 • Stresi azaltacak aktiviteleri uygulaması desteklendi. (gevşeme ve masaj teknikleri)
 • Durumunu anlayacak benzer durumdaki kişilerle bağlantı kuruldu.
 • Günlük yaşam aktivitelerini sürdürmesi sağlandı.(beslenme, boşaltım, hijyen, giyinme)
 • Manevi baş etme kaynaklarına yönlendirildi ve bunları kullanması desteklendi.
 • Baş etme yetersizliği durumuna neden olan stresörler ve geçmiş, şimdiki baş etme becerileri ve baş etme becerilerini etkileyen durumlar tanımlandı.
 • Depresyon ile ilgili problemler için uygun disiplinlere yönlendirildi.(psikiyatri ve psikolog, vb)
 • Hekim istemine göre medikal tedaviye başlandı.

Bireysel baş etmede yetersizlik tanısında hedefler

Uygun baş etme yöntemleri kullanılarak bireysel baş etmede yetersizliğin giderilmesi amaçlanmıştır.

>> Hemşirelik tanıları ve bakım planları
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi” tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال