Tedavi sürecinde bilgi eksikliği


Tedavi Sürecinde Bilgi Eksikliği bireyin, hastalığına, tedavisine, yapılacak girişim ve tetkiklere yönelik bilgisinin yetersiz olmasıdır. Bu konuda hemşirenin çalışma yapılması, sürecin sağlıklı devamı için faydalı olacaktır.

BİLGİ SÜRECİNDE PROBLEM YAŞANMA NEDENLERİ:
1. Hastalık süreci
2. Hastaneye yatma
3. Kemoterapi alma
4 Radyoterapi alma
5. Preoperatif dönem
6. Postoperatif dönem
7. Sosyo-demografik özellikler
8. Diger.

HEMŞİRELERİN BU SÜRECİ İDARE ETMEDE UYGULAYACAKLARI YAKLAŞIMLAR:
1. Bireyin hastalığına, yapılan tedavilere, ilaçlarına ve girişimlere yönelik bilgi düzeyi değerlendirildi.
2. Değerlendirme sonucuna göre, hastanın alması gereken bilgi ve eğitim şekli belirlendi.
3. Kemoterapi veya radyoterapi veya cerrahi tedavi, tedavi yan etkilerine yönelik önleyici girişimler konusunda bilgi verildi.
4. Diyet, ilaç, egzersiz, infeksiyondan korunma hijyen vb konulara yönelik bilgilendirme yapıldı.
5. Preoperatif döneme hazırlık ve postoperatif döneme yönelik bilgiler verildi.
6. Hasta bilgilendirmede görsel/yazısal formlar kullanıldı.
7. Taburculuk sonrası eğitim verildi.

BU YAKLAŞIMIN ANA HEDEFİ:
Bireyin hastalığı / tedavisi /yapılan girişimler ve tetkiklere yönelik bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال