Hemodinamik izleme ve sağladığı faydalar

Hemodinamik izleme temel olarak, vücudumuzda yer alan bazı spesifik biyofiziksel etkinlikleri; elektriksel sinyallere çevirerek gözle görülebilir, ölçülebilir ve bir grafik kağıdına geçirilebilir hale getirme işlemine denir.

Hemodinami Tanımı

Hemodinami kan dolaşımı ve bu dolaşıma etki eden fiziksel faktörleri konu alan, inceleyen bilim dalının genel adıdır.

Çoğunlukla yoğun bakım ünitelerinde kullanılan hemodinamik izlem (HDİ); kardiyopulmoner fonksiyonlar hakkında veri elde  edinilmesini, dolaşım sistemi ile ilgili sorunların erken dönemde fark edilip tedavi sürecine geçilmesi ve izlenebilmesini sağlayan oldukça pahalı işlemler bütünüdür.

Yeterli doku perfüzyonunu elde etmek ve sürdürmek amacı ile şok / laktik asidoz durumlarında resüssitasyona yetersiz yanıt olması, organ disfonksiyonu olması, mevcut kardiyo-pulmoner disfonksiyon ve ameliyat öncesi süreçte yakın değerlendirme yapılması gereken cerrahi işlemlerde hemodinamik izlem uygulanmaktadır.

Hemodinamik izleme neleri sağlar:

  • Fizyolojik parametreler izlenir (saatlik idrar atımı, EKG, arter kan gazları, hematokrit ve benzerleri)
  • Tedavi sürecinin değerlendirilmesi, güncellenmesi ve devamı hakkında karar mekanizması sağlar.
  •   Organ disfonksiyonu takibi sağlar.
  • Olası sorunların teşhisinde yardımcı olur.
  • Kalp debisi belirlenir.

Hemodinamik parametreleri bize sunan teknolojik imkanların invaziv olmayan, güvenilir, doğru, kesin sonuç veren ve devamlılığı içeren olması beklenir.

Bu nedenle monitorizasyon sistemi, uygulanacak çalışmanın amacına yönelik ve özgül olmalı, veriler hızlı ve kolaylıkla değerlendirilebilmeli, tekrarlanabilmeli, hasta artı bir risk durumu oluşturmamalı, uygun seviyede maliyet-yarar dengesi sağlamalıdır.

Günümüzde hiçbir monitorizasyon tekniği tek başına bu koşulları içermemektedir. HDİ birçok kısaltma ifadeleri içerdiğinden, doğru ve güvenilir bir takip süreci için hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının dijital ölçüm araçları hakkında eğitilmeleri, bilgi edinmeleri ve takip konusunda çalışmalar yapması oldukça önemlidir.

Dijital ölçüm aletleri yoğun bakım hizmeti alan vatandaşlar için  hemşirelerin veri alma, bakım hizmeti verme ve süreci sağlıklı şekilde takip etmelerinde önemli yardımcı rolündedir.

HEMODİNAMİK İZLEM YÖNTEMLERİ  ŞUNLARDIR

  • İNVAZİV OLMAYAN HEMODİNAMİK İZLEM YÖNTEMLERİ
  • İNVAZİV HEMODİNAMİK İZLEM YÖNTEMLERİ

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال