Enfeksiyon bulaştırma riski hasta bakım planı

Bireyin, patojen ya da fırsatçı ajanı başkalarına bulaştırma riski taşıması, enfeksiyon bulaştırma riski olarak adlandırılır.

Enfeksiyon bulaştırma riski nedenleri

 • Enfeksiyon kaynağı ve korunma konusunda bilgisizlik
 • El hijyenine uyumunun yetersiz olması
 • Kötü hijyen
 • Araç ve gereçlerin ortak kullanımı
 • Ortak alan kullanımı
 • Kontamine enfeksiyon materyaline maruz kalma
 • Antibiyotiklere dirençli mikroorganizmalarının kolonizasyonu
 • Sağlıksız yaşam koşulları
 • Hastaya bakım verenler
 • Teknik ve fiziksel yetersizlik

Enfeksiyon bulaştırma riski hemşirelik girişimleri

 • Hasta enfeksiyon bulaşma riski açısından değerlendirildi.
 • Enfeksiyon kontrol komitesinin belirlediği standart önlemler ve izolasyon talimatı ilkeleri uygulandı.
 • Enfeksiyon kontrol komitesinin önerilerine göre hasta izole edildi.
 • Tüm izolasyonlarda uyarı tabelalarının asılması sağlandı.
 • Tüm izolasyonlarda izolasyon kuralları ve nedenleri hakkında anlaşılacak bir dilde hasta ve yakınları, diğer sağlık personeli bilgilendirildi ve önerilere uyulması sağlandı.
 • Tüm personel, hasta, hasta yakınlarına el hijyeni konusunda bilgi verildi ve uyumu takip edildi.
 • Enfeksiyona ilişkin sistemik / lokal belirti ve bulgular izlendi. (ateş, öksürük, idrar yaparken yanma vb.)
 • Hastanın invaziv giriş bölgeleri, cilt ve muköz membranları kızarıklık, hematom, ödem, sıcaklık artışı ve akıntı bakımından gözlendi, sorunlara yönelik girişimler yapıldı.
 • Hastanın kateter, port ya da intravenöz giriş bölgelerinin bakımı kurum protokollerine uygun yapıldı.
 • Laboratuar bulguları takibe alındı. (CBS, Kültür sonuçları, ESH, CRP, CMV,GM vs.)
 • Hasta sosyal izolasyon açısından izlendi ve destek sağlandı.

Enfeksiyon bulaştırma riski hedef

 • Hastaya bakım veren personeli, hasta yakınlarının ve diğer hastaların kolonize ya da enfekte olmasının engellenmesi.
 • Kolonizasyon veya enfeksiyonun uygun önlemler alınarak kontrol altına alınması.
>> Hemşirelik tanıları ve bakım planları
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi” tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال