Aort koarktasyonu hasta bakım planı

Aort koarktasyonu, aort lümeninin herhangi bir noktada daralmasıdır (Genellikle duktus arteriozusun aortaya girişinde görülür.).
Çoğu zaman vücut kan akımındaki obstrüksiyonu kollateral damarlar geliştirerek kompanse etmeye çalışır.

Aort koarktasyonu hasta bakım planı

Aort koarktasyonu belirtiler ve bulgular

Doğumdan sonra herhangi bir belirti vermez ancak ilk iki hafta içerisinde şu belirtiler görülür:
 • Hipertansiyona bağlı epistaksis (burun kanaması)
 • Baş dönmesi, baş ağrısı
 • Bacaklarda hâlsizlik, egzersiz sırasında kramplar
 • Taşipne, taşikardi vardır.
 • Üst ekstremitelerde nabız kuvvetli ve dolgun olmasına rağmen daralan lümenin alt kısmında kalan alt ekstremitelerde nabız zayıf ve güç alınır.
 • Beslenme bozukluğu
 • Gelişme geriliği
 • Şiddetli koarktasyon olan bebeklerde erken dönemde konjestif kalp yetmezliği gelişir.
 • En önemli komplikasyonu; intrakranial kanama, hipertansiyon ve aort anevrizmasıdır (balonlaşma).

Aort koarktasyonu tanı

 • Röntgen filminde kardiyomegali ve sol ventrikül hipertrofisi görülebilir.
 • EKG’de çeşitli derecelerde sol ventrikül hipertrofisi vardır.
 • Kesin tanı kalp kateterizosyonu ve anjiyokardiyografi ile konur.

Aort koarktasyonu tedavi ve hemşirelik bakımı

Koarktasyonun cerrahi onarımında darlık olan bölge çıkartılır ve aortanın sağlam iki ucu anostomoz yapılır ya da araya bir greft konulur. Ameliyat sonrası dönemde hastanın alt ekstremitelerinde sıcaklığın arttığı gözlemlenir. Baş ağrısı, burun kanamaları ve hipertansiyon 3-4 hafta içerisinde azalır.

Yaşamın ilk iki yılı içerisinde cerrahi işlem gerçekleştirilmelidir. Erken bebeklik döneminde mortalite oranı %5’in altındadır. Ameliyat edilen vakalarda koarktasyon tekrarlama riski ise %15-20’dir.
eksiyona duyarlılığı izlenir.

>> Hemşirelik tanıları ve bakım planları
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi” tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال