Ventriküler septal defekt (VSD) hasta bakım planı

En sık görülen konjenital kalp hastalığıdır. Konjenital kalp defektlerinin %25’ini oluşturur. Sağ ve sol ventrikül arasındaki septumun tam kapanmaması sonucu iki ventrikül arasında kalan açıklıktır.

Açıklığın büyüklüğüne göre belirti verir. Defekt küçük olursa kalbin fonksiyonunu pek fazla etkilemez. Bu vakalarda açıklığın spontan olarak kapandığı düşünülmektedir ancak büyük olursa sol-sağ şant ve pulmoner arterde basınç artar.

Sıklıkla pulmoner stenoz, büyük damarların transpozisyonu, patent duktus arteriozus ve aort koarktasyonu ile birlikte görülebilir.

Ventriküler septal defekt (VSD) hemşirelik bakım planı

Ventriküler septal defekt belirti ve bulgular

 • VSD vakalarında belirtiler ve bulgular, defektin büyüklüğüne ve yaşa göre değişir:
 • Artan pulmoner basınç nedeniyle çabuk yorulma
 • Dispne
 • Taşikardi
 • Beslenme güçlüğü (Yutma bozukluğu hemşirelik bakımı)
 • Gelişme geriliği
 • Tekrarlayan akciğer enfeksiyonları
 • Yüksek ve güçlü üfürüm duyulması
 • Sağ ventrikül yükünün artması sonucu gelişen konjestif kalp yetmezliği
 • Bu bebekler belirgin siyanoz olmamakla beraber ağladıklarında kül rengi görünüm alırlar.

Ventriküler septal defekt tanı

 • Dinlemekle üfürüm
 • Göğüs filminde kardiyomegali görülmesi
 • EKG, EKO’da sağ ventrikül hipertrofisi ve kardiyomegali görülmesi
 • Kesin tanı için kalp kateterizasyonu yapılır.

Ventriküler septal defekt tedavi ve hemşirelik bakımı

 • Küçük ve orta defektler yaşamın ilk yıllarında kendiliğinden kapanır, cerrahi girişim gerektirmez.
 • Büyük defektlerde önce tıbbi tedavi ve varsa kalp yetmezliği tedavisi yapılır. Daha sonra cerrahi işlem gerçekleştirilir.
 • Ameliyat riski defektin yerine ve eşlik eden diğer kalp hastalıklarına bağlıdır.
>> Hemşirelik tanıları ve bakım planları
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال