Atriyal septal defekt (ASD) hasta bakım planı

Atriyal septal defekt; intrauterin ve foramen ovale adındaki iki atrium arasındaki açıklığın doğumdan sonra kapanmaması sonucu oluşan defekttir.
Atriyal septal defekt (ASD) tüm konjenital kalp hastalıklarının %15’ini oluşturur. Kız çocuklarında erkeklerden daha sık görülür.

Atriyal septal defektte sol atrium basıncı sağ atrium basıncından yüksek olduğu için kan sol atriumdan sağ atriuma doğru akar ve kalbin sağ tarafına oksijenli kanın geçmesine neden olur.

Soldan sağa şant nedeniyle sağ atriumda ve ventrikülde hipertrofi görülür. Nadir olarak konjestif kalp yetmezliği gelişir.

Akciğerlere giden kan miktarı artmıştır. Anomali onarılmazsa ileride pulmoner vasküler değişiklikler ortaya çıkar.

Atriyal septal defekt (ASD) hasta bakım planı

Atriyal septal defekt (ASD) belirtiler ve bulgular

Vakaların çoğu asemptomatik olmakla beraber şu belirti ve bulgular görülebilir;
  • Genellikle rutin fizik muayene sırasında duyulan üfürüm
  • Egzersiz toleransında azalma
  • Eforla gelen dispne (solunum güçlüğü) ve taşikardi
  • Tekrarlayan akciğer enfeksiyonları (Enfeksiyon riski hemşirelik bakımı)
  • Büyüme ve gelişme geriliği
  • Zamanında tedavi edilmeyen ASD vakalarında sağ ve sol ventrikül hipertrofisi gelişir. Bu durum aritmilere ve konjestif kalp yetmezliğine sebep olur.

Atriyal septal defekt (ASD) tanı

  • ASD’de tipik bulgu üfürümdür.
  • Fizik muayene ile birlikte EKG, EKO ve göğüs filmi teşhise yardımcı olur.
  • Röntgende kardiyomegali ve pulmoner arterde genişleme olduğu görülür.
  • Kesin tanı kalp kateterizasyonu ile konur.

Atriyal septal defekt (ASD) tedavi ve hemşirelik bakımı

Hafif defektler kendiliğinden kapanabilir. Orta ve ağır ASD’lerde ameliyat gereklidir. Atriumlar arasındaki septum cerrahi olarak onarılır.

Ameliyat için uygun yaş aralığı 2-4 yaştır. Ameliyat açık kalp yöntemi ile yapılır, mortalite riski %1’den azdır. Defektleri erken onarılan çocuklar normal ve aktif yaşamlarını sürdürebilirler.

>> Hemşirelik tanıları ve bakım planları
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi” tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال