Tansiyon (kan basıncı) nedir? Normal tansiyon değerleri

Arterial kan basıncı, kanın arter duvarına karşı oluşturduğu kuvvettir. Diğer bir deyişle ventrikülllerden artere atılan kanın, arter duvarına yaptığı basınçtır. Arterial kan basıncı aynı zamanda ‘tansiyon’ olarak da ifade edilir.

Sol kalp ventrikülünün kasılması sonucu kan yüksek basınçla aorta gönderilirken basınç en yüksek düzeye çıkar. Ventrikül gevşediğinde ise arterlerdeki basınç en az seviyeye düşer.

Kan basıncının, uluslararası standartlardaki ölçü birimi milimetre cıvadır (mmHg).

Kan basıncı, bir milimetre kareye düşen cıva basıncını ifade eder. Kalbin bir atımı sırasında damar içinde iki değişik (sistolik ve diastolik ) kan basıncı oluşur.

Sistolik kan basıncı: Kalbin sol ventrikülü sistol (kasılma) sırasında iken içindeki kan, aorta yoluyla büyük bir basınçla arter içine pompalanır. Bu sırada arter içindeki basınç, en yüksek değere ulaşır. Bu değere, sistolik kan basıncı denir. Büyük tansiyon olarak da ifade edilir.

Diastolik kan basıncı: Ventrikül, diastol (gevşeme) anında iken içindeki basınç hızla düşer. Ventriküldeki basıncın düşmesi, aorttan atılan kanın az olması nedeniyle arterial sistemdeki kan basıncını düşürür. Kan, sürekli damar içinde akım hâlinde olduğundan az miktarda ve sürekli bir basınç mevcuttur. Bu basınca da diastolik kan basıncı denir. Küçük tansiyon olarak da ifade edilir. Sistolik basınç ile diastolik basınç arasındaki farka nabız basıncı denir. Kan basıncı 140/90 mmHg olduğu durumda nabız basıncı 50 mmHg’dır. Nabız basıncının ortalama sınırı 30–50 mmHg arasındadır

Kan Basıncı Değerleri

Normal yetişkin bir bireyde kan basıncı ortalama değeri 120/80 mmHg’dır. Bu değer çocuk ve yetişkinlere göre değişir. Tansiyonun normal değerden düşük veya yüksek olması
hastalık belirtisidir.

Hipertansiyon (yüksek tansiyon): Bireyin arterial kan basıncının, bir süre ve devamlı olarak normal değerlerin üzerinde olmasıdır. Hipertansiyonda sadece sistolik ya da diastolik basınçta yükselme olabileceği gibi her ikisi birden de yükselebilir.

Hastanın tek ölçüm sonucu tansiyonun yüksek çıkması kişinin hipertansiyon hastası olduğu anlamına gelmez. Hipertansiyon hastası diyebilmek için en az üç gün üst üste aynı koşulda ve günde en az üç kez tansiyon ölçümü yapılması gerekir.

Hipertansiyon toplumumuzun en önemli sağlık sorunlarından biridir. Dünya Sağlık Örgütü, yetişkin bireylerde hipertansiyon için sınır değeri, 140/90 mmHg olarak belirlemiştir.

Hipotansiyon (düşük tansiyon): Bireyin arterial kan basıncının normal değerlerin altında olmasına hipotansiyon denir. Genellikle sistolik kan basıncının 90 mmHg’nin altında olması hipotansiyon olarak kabul edilir ancak bu değerler bazı bireylerde hiçbir rahatsızlığa neden olmamaktadır. Böyle durumlarda da bu sonuç normal olarak kabul edilebilir.

Ortostatik hipotansiyon: Bireyin aniden ayağa kalkması ya da yatma pozisyonundan oturur pozisyona geçmesi ile periferik (çevresel) damarlardaki vazodilatasyon hemen eski hâline gelemez. Beyin kanlanması azalır ve hipotansiyon gelişir. Bu duruma ortostatik hipotansiyon denir.

KAYNAK: Hemsire.Com


İlgili içerikler;

Tansiyonu (Kan Basıncını) Etkileyen Faktörler

Tansiyon Nasıl Ölçülür?

Bacaktan Tansiyon Nasıl Ölçülür?BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال