Eisenmenger sendromu hasta bakım planı

Ventriküler septal defekt, atrial septal defekt ve patent duktus arteriozus gibi konjenital kalp anomalilerinin tedavisinin gecikmesi durumunda pulmoner arter direncinde artma, damar cidarındaki kasların hipertrofisi ve bağ dokusundaki artma nedeniyle damar esnekliği kaybolur ve pulmoner yetmezlik meydana gelir bu duruma eisanmenger sendromu denir.

Eisenmenger sendromu belirtiler ve bulgular

 • Dispne
 • Siyanoz
 • Beslenme güçlüğü
 • Kilo alamama
 • Çabuk yorulma
 • Çömelme
 • Polisitemi (Hemoglobin oranı normal kalmakla birlikte, dolaşan kandaki kırmızı kan hücre sayısının artmasına polisitemi denir.)
 • Çomak parmak
 • EKG’de sağ ventrikül hipertrofisi görülmesi.

Eisenmenger sendromu tanı

 • Fizik muayene
 • EKG
 • EKO
 • Göğüs filmi teşhise yardımcı olur.

Eisenmenger sendromu tedavi ve hemşirelik bakımı

Eisenmenger sendromu geliştiyse böyle bir durumda ameliyat kontrendikedir. Cerrahi müdahale yapılamaz. Hastaya dijital ve diüretikler verilir. Hasta; hemoptizi, aritmi ve kalp yetmezliği gibi bulgularla birkaç ay ya da birkaç yıl içerisinde kaybedilir.

>> Hemşirelik tanıları ve bakım planları
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi” tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال