Patent ductus arteriyozus (PDA) hasta bakım planı

Doğumsal asiyonatik kalp defektlerindendir. Patent ductus arteriyozus, fetal yaşamda pulmoner arter ile aorta arasında bağlantı sağlayan kanaldır.

Doğumdan sonra bu kanalın ilk solunumla kapanması gerekir. Bazı bebeklerde bu kapanma gerçekleşmez ve PDA açık kalır. Konjenital kalp hastalıklarının yaklaşık %10’unu oluşturan bu defekt prematürelerde daha sık görülür.

PDA sebebi olarak birçok faktör sorumlu tutulmakla birlikte gebelikte geçirilen rubella (kızamıkçık) enfeksiyonunun rolü olduğu, rubella virüsünün duktus gelişimini durdurduğu gösterilmiştir.

Patent ductus arteriyozus (PDA) hemşirelik bakım planı

Patent ductus arteriyozus (PDA) belirtiler ve bulgular

Klinik bulgular PDA’nın büyüklüğüne bağlıdır. Küçük vakalar belirti vermez. Geniş duktus açıklığında ise;
  • Çabuk yorulma
  • Taşikardi
  • Üfürüm
  • Sık tekrarlanan akciğer enfeksiyonları
  • Gelişme geriliği
  • Sol atrium ve sol ventrikül hipertrofisi
  • Kısa zamanda gelişen konjestif kalp yetmezliği görülür.

Patent ductus arteriyozus (PDA) tanı

Fizik muayenede kalpte üfürüm duyulması, EKG, EKO, göğüs filmi ile tanı konur.

Patent ductus arteriyozus (PDA) tedavi ve hemşirelik bakımı

Küçük PDA’lar kendiliğinden kapanır. Kapanmayan vakalar için cerrahi girişim gereklidir. Kalp yetersizliği olan vakalarda kalp yetmezliği bulguları kontrol altına alındıktan sonra PDA cerrahi olarak onarılır. Defekt, kalbin dışında olduğu ve açık kalp ameliyatı olmadığı için komplikasyon riski düşüktür.
>> Hemşirelik tanıları ve bakım planları
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال