Triküspid atrezisi hasta bakım planı

Sağ atrium ve sağ ventrikül arasında triküspit kapağı olmaması halinde ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Triküsbit kapağının kendi yerinden daha aşağıda teşkil etmesine Ebştayn hastalığı denir. Bebeğin hayatta kalması ASD ve VSD’nin varlığına bağlıdır. Doğumsal kalp hastalıkları içinde görülme sıklığı %1’den azdır.

Triküspid Atrezisi Hasta Bakım Planı

Belirtiler ve Bulgular
Triküspit atrezisi olan bebeklerde ağır siyanoz, beslenme güçlüğü, kolay yorulma, taşikardi, dispne, taşipne, hipoksik ataklar, gelişme geriliği ve daha büyük çocuklarda çomak parmak görülür. Hastalar bakteriyel endokardit ve beyin apsesi yönünden risk altındadır. Kanın büyük bir kısmı sol ventrikülden pompalandığı için sol ventrikül yetmezliği gelişebilir. ASD küçükse sağ atriumda genişleme, hepatomegali ve kardiyak output’da azalma olur.

Tanı

  •  Göğüs filminde de EKG’de sağ ventrikül dışında kalbin diğer tüm bölümlerinde hipertrofi görülür.
  •  Anatomik defektleri belirlemek için EKO ve kalp kateterizosyonu yapılır.

Tedavi ve Hemşirelik Bakımı

  •  Tıbbi tedavide hastaya dijital verilir.
  •  Palyatif tedavide akciğere kan akımını arttırmak için şant ameliyatı (pulmoner
  • sistemik arter anostomozu) yapılır.
  •  Bazı çocuklarda pulmoner kan akımı artmıştır ve akciğerlere giden kan volümünü azaltmak için pulmoner arterlere bant uygulanır.
  •  Büyük çocuklarda cerrahi olarak tam düzeltme yapılır. Cerrahide mortalite %10’dan azdır.
  •  Ameliyata bağlı komplikasyonlar; ritm bozukluğu, sistemik venöz hipertansiyon, plevral ve perikardial efüzyon, yüksek pulmoner vasküler direnç ve ventriküler fonksiyon bozukluğudur.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال