Enfeksiyon alma riski hemşirelik tanısı

Bireyin, endojen yada ekzojen kaynaklı fırsatçı ya da patojenik ajanlara (virüs, fungus, bakteri, protozoa vb) maruziyet riskinin olması enfeksiyon alma riski olarak tanımlanır.

Enfeksiyon alma riski nedenleri

 • Kemoterapi
 • Nötropeni
 • Radyoterapi
 • Cerrahi işlemler
 • İnvaziv girişimler
 • İmmünsüpresyon
 • Hospitalizasyon
 • Kronik hastalıklar
 • Kullanılan ilaçlar
 • Beslenme yetersizliği
 • Toplam Parenteral Beslenme (TPN)
 • Yanık
 • Stres
 • Yaşlılık
 • Yenidoğan
 • Diyaliz
 • İmmobilizasyon

Enfeksiyon alma riski hemşirelik girişimleri

 • Hasta bakımında standart önlemler alındı.
 • Enfeksiyon kontrol komitesinin önerilerine göre hasta izole edildi.
 • Enfeksiyona ilişkin risk faktörleri ve enfeksiyona yatkınlığı değerlendirildi.
 • Enfeksiyona ilişkin sistemik / lokal belirti ve bulgular izlendi. (ateş, öksürük, idrar yaparken yanma vb.)
 • Hastanın invaziv giriş bölgeleri, cilt ve muköz membranları kızarıklık, hematom, ödem, sıcaklık artışı ve akıntı bakımından gözlendi, sorunlara yönelik girişimler yapıldı.
 • Cilt ve mukoza bütünlüğünün devamı için gerekli önlemler alındı. (nemliliğin sürdürülmesi, pozisyon değişimi, masaj, ağız bakımı vb.)
 • Hastanın kateter, port ya da intravenöz giriş bölgelerinin bakımı kurum protokollerine uygun yapıldı.
 • Laboratuar bulguları takibe alındı. (CBS, Kültür sonuçları, ESH,CRP, CMV,GM vs.)
 • Enfeksiyondan korunmaya yönelik önlemler alındı.
  • Ziyaretçi kısıtlanması veya kabul edilmemesi.
  • Enfekte personel ve refakatçilerin uzaklaştırılması.
  • Hastaya ilişkin tüm İşlemlerden önce ve sonra ellerin yıkanması, antiseptik solisyon kullanılması.
  • Maske, box gömleği ve eldiven kullanlması.
  • Kullanılan tüm tıbbı gereçlerin hastaya özgü olması veya kullanım sonrası dezenfekte edilmesi.
  • Gereksiz invaziv girişimlerden kaçınılması.
  • Hasta odasında İnfeksiyon kaynağı olabilecek kuru ve taze çiçek, eşya vb. bulundurulmaması.
 • Vital bulgular yakından takip edildi. (özellikle ateş seyri, O2 saturasyonu, nabız, solunum)
 • Nötropenik ateş nedeniyle hastanın kültürleri alındı.
  • Hastada nötrofil < 500mm2 olduğu durumlarda, aksiller ateş bir kez 38.3 C ve üzeri yada 24 saat içerisinde mutlak nötrofil sayısının Nötropenik hastaya özel diyet planlandı ve eğitim verildi.
  • Çiğ sebze tüketiminden kaçınılması, o meyvelerin bol su ile yıkanarak kabuklarının derin soyularak tüketilmesi..
  • Yeşilliklerin tercihen tüketilmemesi veya iyice yıkanarak 15 dk sirkeli suda bekletilmesi
  • Yiyeceklerin düdüklü tencerede pişirilmesi ve ağzı kapaklı kaplarda muhafaza edilerek öğünlük hazırlanıp tüketilmesi.
  • Çeşme suyu kullanılmaması.
  • Açıkta satılan veya ev ortamı dışında hazırlanmış herhangi bir gıda ürününün kullanılmaması.
 • İzolasyon ve bariyer önlemlerine ilişkin hasta, hasta yakınları ve sağlık personeli bilgilendirildi ve gerekli uyarı tabelaları kapı girişlerine asıldı.
 • Tüm personel, hasta ve hasta yakınlarının, ziyaretçilerin izolasyon kurallarına uyması sağlandı, özellikle el yıkamanın önemi hakkında bilgi verildi.
 • Hasta ve ailesine infeksiyondan korunmaya, infeksiyon belirti ve bulgularını tanımaya ve hangi durumlarda sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiğine yönelik bilgi verildi. (ateş, geçmeyen öksürük, idrar yaparken yanma, kusma, kateter giriş yerinde kızarıklık veya akıntı vb.)

Enfeksiyon alma riski tedavi hedefi

 • Hastanın infeksiyon ile ilgili risk faktörlerini bilmesi ve korunmak için uygun önlemleri aldığını göstermesi.
 • Hastanede kaldığı sürece hastane infeksiyonu gelişmemesi.
>> Hemşirelik tanıları ve bakım planları
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi” tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال