Çocuk istismarının saptanmasında hemşirenin rolü


Çocuk istismarının saptanmasında hemşirelere büyük roller düşmektedir.

Çocuk istismarı, dünyada giderek daha çok tanınmaya başlayan önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Kültürel yapı, sağlık çalışanlarının çocuk istismarı konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmayışı, ülkemizde bu sorunun tanınmasını güçleştirmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü’nce çocuk istismarının tanımı şöyle yapılmaktadır; çocuğun sahip olduğu fiziksel ve psikososyal sağlık düzeyinin gelişimini olumsuz yönde etkileyen birey, toplum ya da devlet tarafından bilerek ya da bilmeyerek yapılım tüm davranışlar  olarak tanımlanmaktadır.

Çocuk istismarı fiziksel, cinsel, duygusal istismarı ve çocuğun ihmali olarak dört grupta incelenebilir.

Çocuk İstismarının Türleri

Fiziksel istismar: Bir yetişkinin, egemenliğini sağlama, ceza verme ya da öfkesini alma amacıyla elle veya aletle çocuğun vücudunun herhangi bir yerinde iz bırakacak şekildi şiddet uygulayarak çocuğa zarar vermesidir.

Duygusal istismar: Çocuğun iç görgüsü ya da duygusal huzurunun bozulmasına yönelik her türlü kronik eylem ya da eylemsizliktir.

Cinsel istismar: Çocuğun kendisinden en az 6 yaş büyük bir kişi tarafından cinsel haz almak amacıyla, zorla ya da ikna edilerek cinsel etkileşime maruz bırakılmasına denmektedir.

İhmal: Çocuğun beslenme, barınma, eğitim ve sağlık hizmetini sağlama görevinin yapılmaması- ihmal edilmesidir.

Hastane kliniklerine çeşitli çocuk istismarları gelmektedir. Bu birimlerde çalışan hemşire ve sağlık personelinin bu konuda bilgili, eğitimli ve tecrübeli olması gerekmektedir.

Tüm toplumda duygusal ve sosyal olarak büyük sorunlara yol açan bu sorunun tanımlanması ve çözüm yolları bulunması çok önemlidir.

Kliniklere başvuran çocuklarla ilk etkileşimi gerçekleştiren hemşirelerin, çocukları iyi gözlemlemesi gerekmektedir.

Çocuk istismarı konusunda bilgili bir hemşireden;

1) Hasta çocuğun ya da yanındaki yetişkinin beyanlarını dikkatlice incelemesi

2) Beyan ile çocukta var olan sorunların uyuşup uyuşmadığını tahlil etmesi

3) En ufak şüphede, yetkililere bilgi vermesi beklenir.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال