Ailenin bilgi eksikliği

Ailenin bilgi eksikliği; ailenin hastanın şu andaki durumu, tedavisi ve bakımına ilişkin yeterli bilişsel donanıma sahip olmaması durumudur.

Ailenin bilgi eksikliğinin nedenleri

 • Daha önce aldığı bilgileri kullanamama
 • Bilişsel yetersizlikler
 • Bilgi kaynaklarını kullanamama
 • Sözel iletişim yetersizliği
 • Öğrenmeye isteksizlik ve olumsuz tutum gösterme
 • Şiddetli düzeyde anksiyete

  Ailenin bilgi eksikliği tanımlayıcı özellikler

  • Bilgi eksikliğini ifade etme.
  • Bilgi isteme İstenen davranışları gösterememe.
  • Bilginin yanlış anlaşıldığına ilişkin algısını gösterme.
  • Endişe, anksiyete belirtileri gösterme.
  • Tedavi planlarına katılamama/uyum gösterememe.

  Ailenin bilgi eksikliği giderildiğinde beklenen sonuçlar

  Bilgi eksikliğine yönelik eğitimin verilmesinden hemen sonra aile üyelerinin ya da hastanın yakınlarının hastanın sağlık durumu tedavi ve bakımını doğru olarak anladığını sözel olarak ifade etmeleri ve uygun sorular sormaları.

  Ailenin bilgi eksikliği hemşirelik girişimleri

  • Aileyi hastanın güncel sağlık durumu, tedaviler ve prognoza ilişkin olarak sık aralıklarla bilgilendirmek.
  • Bireylerin anlama düzeylerine uygun yöntemler, yazılı ve görsel araçlar kullanmak.
  • Sık aralıklarla edindikleri bilgileri anlayıp anlamadıklarını ölçmek.
  • Yanlış anlamaya neden olan etkenleri belirlemek ve doğru öğrenmelerini sağlamak.
  • Aileyi hastaya doğru bilgi vermeleri için cesaretlendirmek.
  • Aileleri bilgi alma, duygularını, endişelerini ve sorularını ifade etmeleri için desteklemek.
  • Aileyi hastaya doğru bilgi vermeleri için cesaretlendirmek.
  • Aileleri bilgi alma, duygularını, endişelerini ve sorularını ifade etmeleri için desteklemek.
  • Aile üyelerine gereksindikleri kadar bilgiyi alıp almadıklarını sormak
  • Aileye, durumu ciddi olan hastaya ilişkin bilgi vermek ve gereksindiği rehberlik hizmetini sağlamak.
  • Gerektiği durumlarda, aldıkları bilgiyi hastanın sağlık bakımına yönelik karar verme sürecinde kullanmaları için aile üyelerine yardımcı olmak.
  >> Hemşirelik tanıları ve bakım planları
  Bu içerik “Hemşirelik Akademisi” tarafından hazırlanmıştır.

  BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

  Daha yeni Daha eski

  نموذج الاتصال