Karar vermede çatışma hemşirelik girişimleri

Karar vermede çatışma: Riskler, kayıplar, mücadeleler içeren bir seçim durumunda nasıl davranacağı/neye karar vereceği konusunda belirsizlik yaşayan bireydeki durumdur.

Karar vermede çatışma nedenleri

 • Belirsiz bireysel değerler/inançlar ve değerlere yönelik tehdit algılama
 • Deneyim eksikliği ya da karar vermenin engellenmesi
 • Duruma ilişkin bilgi eksikliği, farklı bilgilerin olması
 • Destek sistem eksikliği
 • Kontrol kaybı yaşama
 • Ailede hastalıkla ve hastaneye yatma ile ilgili olumsuz deneyimlerin olması.

Karar vermede çatışma tanımlayıcı özellikler

 • Seçenekler hakkında yaşanan belirsizliği sözel olarak ifade etme.
 • Karar verirken bireysel değerleri ve inançları sorgulama.
 • Düşünülen seçeneğin istenmeyen sonuçlarının olduğunun ifade etme.
 • Seçenekler arasından seçim yapamama.
 • Karar vermeyi erteleme.

Karar vermede çatışma beklenen sonuçlar

 • Hasta; Seçeneklerin olumlu ve olumsuz yönlerini ifade eder.
 • Karar verme ile ilgili sıkıntı ve anksiyete duygusunu paylaşır.
 • Konuya ilişkin bireysel değerlerini ve inançlarını tanımlar.
 • Seçeneklerle ilgili kararını ve memnuniyetini ifade eder.
 • Duygu ifadesi, olanakların tanımlanması ve kaynakların kullanılması ile ortaya çıkarılan psikolojik gereksinimlerini karşılar.
 • Seçeneklerle ilgili bilgilenmiş olarak seçim yapar.

Karar vermede çatışma hemşirelik girişimleri

 • Hastanın kullandığı problem çözme yöntemlerinin etkinliği belirlenir.
 • Hastanın yaşadığı anksiyetenin fiziksel belirtilerinin şiddeti belirlenir.
 • Kararsızlığın nedeni tanımlanır.
 • Hastayı yaşadığı çelişkileri ifade etmesi için cesaretlendirilir.
 • Hastanın öfke ifadesine izin verilir.
 • Kendine zarar verici davranışlara sınır koyulur.
 • Hastaya öz bakım ve diğer günlük aktivitelerle ilgili basit karar verme fırsatları sunulur.
 • Hastadan gelişimine göre giderek daha karmaşık konularda karar vermesi istenir.
 • Hastanın amaçlarını ve öncelik sıralarını belirlemesi sağlanır.
 • Hasta ile birlikte olası tüm seçenekler listelenir; seçeneklerin olası yarar ve zararları hasta ile tartışılır.
>> Hemşirelik tanıları ve bakım planları
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi” tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال