Disuse kullanmama sendromu

Disuse kullanmama sendromu, kişinin herhangi bir sebeple bir organ ya da kas grubunu kullanmaması sonucu, o uzvun veya kas grubunun işlev kaybı yaşaması durumuna denmektedir.

Dissue (kullanmama) sendromu etiyolojik faktörler

 • Nöromüsküler bozukluklar
  • Multiple sklerozis
  • Perkinsonism, Gullian-Barre sendromu
  • Müsküler distrofi (DMD-BMD)
  • Parsiyal ya da total paralizi
  • Spinal kord travması
 • Kas iskelet sistemine ilişkin durumlar (Fraktürler, Romatoid hastalıklar)
 • Terminal dönemdeki hastalıklar (CA, AIDS, Renal ve Kalp hastalıkları)
 • Psikiyatrik/mental sağlık bozuklukları (Majör depresyon)
 • Katatonik durum, şiddetli fobiler)
 • Cerrahi operasyonlar
 • Traksiyon / alçı / tespitler
 • Mekanik ventilasyon
 • Yoğun / İnvazif intravenöz kataterler
 • Yenidoğan, bebek, çocuk

Dissue (kullanmama) sendromu tanımlayıcı özellikler

İnaktivite ve buna bağlı diğer risk durumundaki hemşirelik tanılarının bulunması.

Dissue (kullanmama) sendromu amaç

 • Hastanın deri bütünlüğünün sağlanması. (Deri bütünlüğünde bozulma)
 • Maksimum düzeyde solunum fonksiyonlarının sağlanması.
 • Maksimum düzeyde periferal dolaşımın sağlanması.
 • Bağırsak ve renal fonksiyonların devamının sağlanması.
 • İmmobilitenin yan etkilerinin önlenmesi ve hastanın bakımına etkin katılımının sağlanması.

Dissue (kullanmama) sendromu hemşirelik girişimleri

 • Sık sık bir taraftan diğer tarafa dönmesi ve pozisyon değiştirmesi için yardım edilmeli (2 saatte bir).
 • Her bir saatte beş kez olmak üzere derin solunum ve kontrollü öksürük egzersizi yapmaya cesaretlendirilmeli.
 • Her sekiz saatte bir akciğer alanları dinlenmeli.
 • Bağırsak boşaltımı alıştığı şekilde sürdürülmeli.
 • Basınç ülserlerini önlenmeli.
 • Her pozisyon değişiminde eritem ve soyulma değerlendirilmeli, sıcaklık ve doku yumuşaklığını değerlendirmek için palpe edilmeli.
 • Kızarıklık olan bölgelere masaj yapılmamalı.
 • Ekstremite kalp seviyesinden yukarıya yükseltilmeli.
 • ROM egzersizleri yaptırılmalı.
 • Komplikasyonları önlemek için hastaya doğru pozisyon verilmeli.
 • Günlük 2000 ml ya da daha fazla sıvı alması sağlanmalı (kontrendike değilse).
 • Mümkünse ağırlık kaldırması sağlanmalı.
 • Hareket sınırlandırması için korku ve duygularını paylaşması için cesaretlendirilmeli.
 • Günlük rutinlerin planlanmasına hasta da katılmalı.
 • Hastaya kararlarını kontrol etmesi için fırsat verilmeli.
>> Hemşirelik tanıları ve bakım planları
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi” tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال