Perikardit hemşirelik bakım planı

Perikart, kalbin dış yüzünü kaplayan zar tabakasıdır. Bu tabakanın iltihaplanmasına perikardit denir. Değişik nedenlerle olabilir. 5 yaşın altındaki çocuklarda öncelikle enfeksiyöz perikarditler görülebilir. 

Açık kalp ameliyatlarından sonra gelişebilir. 5-15 yaş grubundaki çocuklardaki perikardit nedeni akut romatizmal ateştir. Kollagen doku hastalıkları, lenfoma, lösemi, talasemi, hipotroidi gibi hastalıkların seyri sırasında da sekonder perikardit gelişebilir.

Perikardit hemşirelik bakım planı

Perikardit belirtiler ve bulgular

 • Perikardit rahatsızlığında, nedenine göre klinik bulgular farklılaşabilmektedir.
 • Çocuk ifade edebilecek yaşta ise sternum arkasında sol omuza ve sırta yayılan göğüs ağrısını tarif edebilir.
 • Hasta sırtüstü yattığında ağrısı artar.
 • Ateş ve öksürük ağrıya eşlik edebilir.
 • Dispne, taşipne ve siyanoz vardır. (Solunum tipleri)

Perikardit tanı

 • Eritrosit sedimantasyon hızı yükselmiştir.
 • Göğüs grafisinde perikart boşluğunda sıvı toplanması dikkat çeker.
 • EKG’de önemli bulgular, EKO’da perikart efizyonunu göstermede duyarlı bir yöntemdir.

Perikardit tedavi ve hemşirelik bakımı

 • Tedavi semptomatiktir.
 • Zamanında tanı konulur ve tedavi edilirse prognoz iyidir.
 • Hasta yatak istirahatine alınır.
 • Rahat soluk alabileceği pozisyon verilir, gerekirse O2 verilir.
 • Hayati bulguları alınır.
 • Nedene göre ilaç tedavisi uygulanır.
 • Salisilat tedavisi, antibiyotikler ve steroidler verilir.
 • Perikart boşluğundaki sıvıyı boşaltmak için drenaj gerekebilir.
 • Hastaya iyi bir hemşirelik bakımı ile aileye psikolojik destek gerekir.
>> Hemşirelik tanıları ve bakım planları
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال