Ventriküler septal defekt hasta bakım planı

Ventriküler septal defekt, en sık görülen konjenital kalp hastalığıdır. Konjenital kalp defektlerinin %25’ini oluşturur.

Sol ve sağ bölümde bulunan ventrikül arasındaki septumun tam kapanmaması nedeniyle, iki ventrikül arasında kalan açıklıktır. Açıklığın büyüklüğüne göre belirti verir.

Defekt küçük olursa kalbin fonksiyonunu pek fazla etkilemez. Bu vakalarda açıklığın spontan olarak kapandığı düşünülmektedir ancak büyük olursa sol-sağ şant ve pulmoner arterde basınç artar. Sıklıkla pulmoner stenoz, büyük damarların transpozisyonu, patent duktus arteriozus ve aort koarktasyonu ile birlikte görülebilir.

Ventriküler septal defekt belirti ve bulgular

VSD vakalarında belirtiler ve bulgular, defektin büyüklüğüne ve yaşa göre değişir
 • Artan pulmoner basınç nedeniyle çabuk yorulma 
 • Dispne
 • Taşikardi
 • Beslenme güçlüğü
 • Gelişme geriliği
 • Tekrarlayan akciğer enfeksiyonları
 • Yüksek ve güçlü üfürüm duyulması
 • Sağ ventrikül yükünün artması sonucu gelişen konjestif kalp yetmezliği
 • Bu bebekler belirgin siyanoz olmamakla beraber ağladıklarında kül rengi görünüm alırlar.

Ventriküler septal defekt tanı

 • Dinlemekle üfürüm
 • Göğüs filminde kardiyomegali görülmesi
 • EKG ve EKO’da sağ ventrikül hipertrofisi ve kardiyomegali görülmesi
 • Kesin tanı için kalp kateterizasyonu yapılır.

Ventriküler septal defekt tedavi ve hemşirelik bakımı

 • Küçük ve orta defektler yaşamın ilk yıllarında kendiliğinden kapanır, cerrahi girişim gerektirmez.
 • Büyük defektlerde önce tıbbi tedavi ve varsa kalp yetmezliği tedavisi yapılır. Daha sonra cerrahi işlem gerçekleştirilir.
 • Ameliyat riski hastaya ve hastalık yerine göre değişmektedir.
>> Hemşirelik tanıları ve bakım planları
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال