Bireysel baş etmede yetersizlik hasta bakım planı


Bireysel Baş Etmede Yetersizlik
, hastanın çevre koşullarına uyum sağlayamadığı, toplumla uyumsuz olduğu ve çevresel mesajları yeterli şekilde anlamdıramadığı olayları kapsar.

Hemşirelik Tanısı:

Bireysel Baş Etmede Yetersizlik

Tanımlayıcı Özellikler:

Bireysel ve toplumsal kaynaklara ilişkin bilgi eksikliği, kaynakları kullanmada yetersiz ve başarısız olma, stresörleri gerçekçi anlamlandırmada yetersizlik ve başarısızlık

Hemşirelik Yaklaşımı:

−Hasta çevresel koşulları kendine zarar vermede kullanılabileceği için güvenli bir çevrenin sağlanması, kesici, delici ve boğucu eşyaların uzaklaştırılması

−Depresyon tanılı hastaların genellikle intihar potansiyeli olduğu için hastanın sürekli olarak intihar potansiyeli açısından değerlendirilmesi,

−Hastanın çevresi ile etkileşimde tepki verme yeteneğinde bozulma olabileceği için hastanın yeni etkileşimlerinin sayısının sınırlı olması, bu nedenle hasta ile aynı personelin çalışması,

−Hastaya yaklaşımda hemşirenin aşırı neşeli olması hastanın kabul edilmeyen duygularını açığa çıkarabileceği için aşırı neşeli davranışlardan kaçınılması ve yumuşak bir ses tonunun kullanılması,

−Hastanın karmaşık uyarılara tepki verme, kavrama yeteneğinde bozulma olduğu zamanlarda hasta ile iletişimde basit ve açık ifadelerin kullanılması, karmaşık ifadeler ve yönlendirmelerden kaçınılması,

−Kısa cevaplı sorular sormak hastanın iletişimini teşvik edeceği ve hastanın kendi duyguları ve ifadelerinde sorumluluk almasını sağlayabileceği için özellikle kısa cevaplı sorular sorulması, çok fazla soru sormaktan kaçınılması,

−Ağlama üzüntü, umutsuzluk ve mutsuzluk duygularının sağlıklı bir şekilde ifadesini sağlayabileceği için hastanın ağlamasına izin verilmesi, hasta isterse ağlarken yanında kalınması ve destek olunması, güven ilişkisini geliştirmede gizliliğin sağlanması,

−“Hiç kimse ölmek istemez”, “yaşam elbette değerlidir” veya “kendinizi biraz sonra daha iyi hissedeceksiniz” gibi basmakalıp ifadeler kullanılması hastanın duygularının ifadesinde rahatsızlık yaratabileceği için hasta ile iletişimde bu tür ifadeleri kullanmaktan kaçınılması,

−Duyguların ifadesi mutsuzluk, umutsuzluk, üzüntü gibi duyguların rahatlamasına yardım ettiği için sözel ve sözel olmayan tüm duygularını ifade etmede hastaya yardım edilmesi,

−Hasta sistematik problem çözme metotlarının farkında olmayabileceği için ve problem çözme sürecinin başarılı bir şekilde kullanımı hastanın kendine olan güvenini sağlayabileceği için olası seçeneklerin açıklanması, her bir alternatif sonuçlarının incelenmesi, alternati erin geliştirilmesi ve seçilmesi, sonuçların değerlendirmesiyle problem çözme yetisinin kazandırılması.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال