Miyokardit hasta bakım planı

Miyokardit kalbin kas tabakasının iltihaplanması sonucu oluşan bir hastalıktır. Çocuklarda, başta enfeksiyonlar olmak üzere birçok sistemik hastalık, miyokard hasarına neden olur.
Miyokarditler viral ve bakteriyel olmak üzere iki şekildedir.

Miyokardit nedenleri

 • Viral miyokarditler: çocuklarda en çok görülen ve sık rastlanan miyokardit nedenleri arasındadır.
 • Coxackie A ve B virüsleri
 • Kızamıkçık ve influenza enfeksiyonları, sıklıkla miyokardit rahatsızlığına sebebiyet vermektedir.
 • Bakteriyel miyokardite en çok sebep olan streptekoklar;
  • Difteri basili
  • Tifo basili
  • Tbc basili

Miyokardit belirti ve bulguları

Miyokarditte klinik seyir değişebilir. Hızlı ölüme neden olduğu gibi hafif de atlatılabilir. Özellikle yenidoğanda ağır seyreder. Akut viral miyokarditlerde kapakçık sekeli gelişebilir. Kardiyomegali ve değişik derecede kalp yetmezliği görülebilir. Bu vakalarda dijitalizasyon gerekebilir. Difteri, miyokarditi difteri toksininin etkisiyle oluşur. Kalp yetersizliği, aritmi gelişir. Erken dönemde mortalite oranı yüksektir. Difteri tedavisine ek olarak kalp bulgularını düzenleyici tedavi uygulanır.

Miyokardit tanı

Göğüs filminde kardiyomegali ve akciğer ödemi görülür. EKG ve EKO ile tanı konulur.

Miyokardit tedavi ve hemşirelik bakımı

 • Hasta mutlak yatak istirahatine alınır.
 • Kalbin yükünü azaltmak için uygun pozisyona getirilir, gerekirse O2 verilir.
 • Kalp yetmezliği ile mücadele edilir.
 • Düşük dozda yavaş yavaş dijital verilebilir.
 • Aritmisi varsa antiaritmik ilaçlar ve diüretikler verilir.
 • Hastanın hayati bulguları yakından izlenir, kaydedilir.
 • Yaşına uygun diyet düzenlenir, tuz kısıtlanır, aldığı-çıkardığı sıvı takip edilir.
 • Aileye psikolojik destek verilir.
>> Hemşirelik tanıları ve bakım planları
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال