Öz bakımda yetersizlik ve hemşirelik tanısı

Öz bakımda yetersizlik hemşirelik tanısı: Hastanın beslenme, banyo, tuvalet, giyinme ve kendine çekidüzen verme performansını göstermede ve tamamlamada yetersiz olması anlamına gelir. Temel öz bakım gereksinimlerini karşılamalarına engel olan ruhsal bozukluğu olan hastalar için kullanılır.

Öz bakımda yetersizlik nedenleri

 • Depresif duygu durum
 • Hiperaktivite
 • Dikkat dağınıklığı
 • Aktivite enerji azalması
 • Apati içe çekilme
 • Aşırı sürekli anksiyete
 • Bilişsel ve algısal bozuklukları
 • Gelişimsel gerileme

Öz bakımda yetersizlik tanımlayıcı özellikler

 • Yaşına uygun şekilde tatmin edici görünümü devam ettirmeme (saç, giyim, genel görünüm)
 • Besinleri kesememe, paketleri açamama veya ağzına götürememe
 • Vücudunu ya da bazı bölümlerini yıkayamama ya da isteksiz olma
 • Tüm vücudun kokması, ağız kokusu vb. olması.
 • Suyun akışını ya da ısısını düzenleyememe.
 • Giysileri giyip çıkarmada yetersizlik.
 • Giysileri bağlayamama, ilikleyememe.
 • Tuvalette uygun hijyeni başaramama ya da başarmaya isteksiz olma.
 • Tuvaleti kullanırken giysileri idare etmede başarısız olma.
 • Sifonu çekememe.
 • Tuvalete oturup kalkamama.
Öz bakımda yetersizlik beklenen sonuç: Hasta sağlık durumuna ve gelişimsel düzeyine uygun olarak öz bakımını yapar ve tutarlı bir şekilde sürdürür.

Öz bakımda yetersizlik hemşirelik girişimleri

 • Hastanın işlevsellik düzeyi ile birlikte özbakım eksikliğinin kapsamı ile ilgili veri toplamak.
 • Hasta bağımsız bir şekilde işlev görene kadar hijyenine, giyinmesine, çamaşırlarını yıkamasına ve temiz ve düzgün görünmesine yardım etmek.
 • Özbakım aktiviteleri süresince özellikle hiperaktif, anksiyetesi  yüksek ve bilişsel algısal bozukluğu olan hastalar için gürültü, ışık, parlak renkler ve insanlar gibi çevresel uyaranları azaltmak.
 • Hastanın giyebileceği kıyafetler bulundurmak; hastanın  yargılama ve dikkat süresinin gelişimine göre daha fazla kıyafet eklemek.
 • Gerektiğinde temiz kıyafet, hijyen malzemesi sağlamak; hastanın kendi kıyafet ve malzemelerini mümkün olduğunca.
 • Öz bakım için rutin hedefler oluşturmak; Her gün banyo yapmak, günde iki kez diş fırçalamak, her sabah saçları taramak, haftada iki kez çamaşırlarını yıkamak.
 • Öz bakım için her gün banyo yapmak, diş fırçalamak gibi rutinler oluşturmak.
 • Hastanın durumu düzeldikçe daha karmaşık görevleri arttırmak.
 • Hasta isteksiz olduğunda bile hastanın kendine çeki-düzen vermesini teşvik etmek
 • Hasta öz bakım çalışmalarını yaparken güvenli ortam kriterlerine uygun şekilde mahremiyetini sağlamak.
 • Hastanın kıyafetlerinin temiz, düzenli ve iyi bir görünümde olmasını sağlamak.
 • Hastanın tüm olumlu gelişimlerini övmek.
>> Hemşirelik tanıları ve bakım planları
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال