Düşünme süreçlerinde bozulma

Düşünme süreçlerinde bozulma: Bilişsel işlemler ve aktivitelerdeki bozulmalardır.

Düşünme süreçlerinde bozulma nedenleri

 • Beyindeki nörobiyolojik değişimlere ikincil olarak bilgi işlemleme ve sentezlemede yetersizlik(örneğin; tıbbi durumlar, toksinler, ilaç tedavileri ve ilaç kötüye kullanımı)
 • Uzak bellek kaybına doğru ilerleyen yakın bellek kaybı.
 • Uyum bozukluğu, konsantrasyonda azalma, konfüzyonel durum
 • Yargı, içgörü, kavrama ve problem çözme yetilerinin kaybı
 • Soyut düşünmede bozulma
 • Uyku-uyanıklık örüntüsünde değişimler
 • Dikkati yoğunlaştırmada güçlük
 • Bilişsel-algısal değişimler (sanrı  ve paranoya)
 • Duyusal-algısal değişimler (varsanı, yanılsama)
 • Depresif durum (psödodemans)
 • Anksiyete
 • Endişe
 • Korku

Düşünme süreçlerinde bozulma tanımlayıcı özellikler

 • Hastada soyut düşünme ve yargılama bozukluğu görülür. Özellikle sosyal durumlarda yargı ve karar verme becerisinde bozulma belirgindir.
 • Düşünceye odaklaşma ve konsantrasyon gerektiren basit problemleri hesaplamada güçlük yaşar.
 • Yaşam deneyimlerinde genel bilgi, sosyokültürel ve eğitimsel uyumunda güçlük vardır.
 • Yeni bilgi öğrenme ve hatırlamada yetersizlik gösterir.
 • Kendini anlama ve gerçekçi olarak algılama yetisinde ya da içgörü yetisinde eksiklik gösterir.
 • Kelimelerin anlamı ve arasındaki ilişkileri anlama ve hatırlamada (semantik bellekte) bozulma gösterir.

Düşünme süreçlerinde bozulma tanımlayıcı özellikler ileri evre

 • Hasta aralıklı konfüzyon, uyum bozukluğu gösterir.
 • Hasta olayları haturlayamadığında konfabulasyon kullanır, boşlukları başka olaylarla doldurur.
 • Hasta afazi gösterir, düşüncelerini konuşma, yazma ya da sembollerle ifade edemez, başlangıçta kelimeleri bulmak zorlaşmıştır, en sonunda hiç konuşamama olur.
 • Agnozi belirgindir.
 • Duyusal uyarımları algılama yetisi bozulduğu için yakın kişileri, bildiği objeleri, kendini, bedeninin parçalarını tanıyamaz.
 • Apraksi (amaçlı hareketlerin kaybı) gösterir.
 • Hastada stereotipi, perseverasyon vardır.
 • Sanrıları (delüzyon) vardır.
 • Obsesyon ve kompulsiyonları vardır.
 • Duyusal-algısal değişimlere bağlı varsanı, yanılsama ve depersonalizasyon vardır.
 • Duygusal değişkenlik gösterir.
 • Sakin ve pasif bir durumdayken birden öfkeli ve saldırgan olabilir.

Düşünme süreçlerinde bozulma beklenen sonuç

 • Hasta bilişsel işlevleri ve organik patolojinin derecesine dayalı olarak en üst düzeyde kavrama ve yargılama yetisi gösterir.
 • Uzak bellek işlevlerini kullanarak geçmiş yaşam olaylarını hatırlar.
 • Anksiyete, korku ve konfüzyonu azalır.
 • Verilen yönergeleri yerine getirir.
 • Duyusal-algısal işlevlerini sürdürür.
 • Yemek seçimi, kıyafet seçimi gibi temel kararlara katılır.
 • Kişiye, yere ve zamana yönelim gösterir.

Düşünme süreçlerinde bozulma hemşirelik girişimleri

 • Hastaya açık, arkadaşça ve sakin bir tarzla yaklaşılır.
 • Hastanın dikkati topladıktan sonra hastaya doğrudan bakılır ve hemşire tanıtılır.
 • Hasta ile iletişim halindeyken dikkat dağıtıcı unsurlar azaltılır.
 • Belli bir alanda, basit ve kısa cümleler kullanılır ve tek soru sorulur.
 • Hasta soruyu yanıtlamıyor ya da anlamış görünmüyorsa, soru tekrar edilir, tekrar sırasında aynı kelimeler kullanılır.
 • Hastaya uygun zamanda nazikçe dokunulur.
 • REM uykusunu arttıracak stratejiler geliştirilir.
 • Özel olay ve durumlarda hasta ve ailesi kutlanır.
 • Hastanın ağrı ya da rahatsızlık gösteren davranışları yakından gözlemlenir.
 • Hastanın yaşam ortamı “gerçeğe uyum tahtası” ile düzenlenir.
 • Hastanın odasına tanıdığı kişi, hayvan veya nesne fotoğrafları asılır.
 • Hasta ile iletişimde açık ve anlaşılır bir dil kullanılır.
 • Klinik içerisindeki rutinler aynen devam ettirilir.
 • Afazi gösteren hastalar ile resim yoluyla iletişim kurulur.
 • Hastanın gerçek duygularına karşılık verilir.
 • Varsanı (halüsinasyon) yaşayan hasta ile tartışmaktan kaçınılır.
 • Hastada varsanıyı davet eden duygular dinlenir ve yanlış yorumlanan duyu ile aynı ya da karşıt fikirde olmaksızın sakin, tarafsız bir şekilde karşılık verilir.
 • Hasta ile geçmiş hayatı arasında bağlantı kurma çalışmaları yapılır.
 • Küçük, tehdit edici olmayan basit bir evcil hayvan ya da bitki bakımı için teşvik edilir.
 • Yanılsama (illüzyon)  yaşayan hastaya aksi söylenir ya da meydan okumaktan kaçınır. Bireyin ne yaşadığı basit dille kendisine anlatılır.
 • Hasta yakınları ve ailesi, bireyin rahatsızlığı konusunda bilgilendirilir.
>> Hemşirelik tanıları ve bakım planları
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi” tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال