Mikrobiyoloji’ye giriş


Mikrobiyoloji
; mikroorganizmaları inceleyen bir bilim dalıdır.

 • Mikros; küçük
 • Bios; yaşam, canlı
 • Logos; bilim 

Kısacası, mikrobiyoloji KÜÇÜK CANLI BİLİMİ anlamına gelir.

Mikroorganizmalar doğada yaygın olarak bulunmaktadırlar. İnsan vücudunda, hayvanlarda, bitkilerde, toprakda, suda, havada bulunurlar. Olumlu etkiler ve olumsuz etkileri vardır.

Temel Mikrobiyoloji

 • Mikroorganizmaların genel özellikleri
 • Tanı yöntemleri
 • Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri

Özel Mikrobiyoloji

 • Tıbbi
 • Veteriner
 • Bitki
 • Toprak
 • Çevre
 • Endustriyel
 • Uzay

Tıbbi Mikrobiyoloji

 • Bakteriyoloji
 • Viroloji
 • Mikoloji
 • Parazitoloji

MİKROBİYOLOJİ TARİHİ’nden KESİTLER

 • Roma imparatorluğunda M.Ö. 5 te çıkan veba salgını yok olmasına zemin hazırlamıştır.
 • Bakteriler, 3.300 000.000 yıldır dünyamızda
 • İnsanlar ise 100.000 yıldır dünyada
 • Ortaçağ’da Kara veba Avrupa nüfusunun 1/4’ü olan 25 Milyon insanı öldürmüştür.
 • 1917’de İspanyol Nezlesi 20 milyon insanı Öldürmüştür
 • 1912 yılında Türk ordusunda çıkan kolera salgını 40,000 askerin ölümü ile sonuçlanmış ve savaş aleyhimize dönmüştür.

MİKROBİYOLOJİ’nin TEMEL TAŞLARI

 • Antony van Leeuwenhoek (1632-1723) İlk Mikroskop
 • Louis Pasteur (1822-1895)
  • Bakteriler hastalık etkemí
 • Joseph Lister (1827-1912)
  • Antiseptik teknikler
 • Robert Koch (1843-1910)
  • İzole edilen mikroorganizmaların etiyolojik önemini ortaya koymuştur.

Mikroorganizmaların Sınıflandırılması

Hücre yapılarına göre 3 ana gruba ayrılırlar;

1.Ökaryotik mikroorganizmalar:

 • Gelişmiş bir hücre yapısı gösteren mikroorganizmalardır.
 • Bitki ve hayvan hücresine benzerlik gösterir.
 • Gerçek çekirdekli anlamında eucaryotae adı verilir.
 • Algler, protozoonlar, mantarlar.

2.Prokaryotik mikroorganizmalar:

 • Basit bir hücre yapısı gösteren mikroorganizmalardır.
 • Mavi-yesil algler
 • Bakteriler
 • Prokaryotlarla ökaryotlar arasında geçiş yapısı gösteren archaelbacterialar

3.Hücre yapısı göstermeyenler:

 • Virüsler
  • Zorunlu hücre içi parazitleri
  • DNA ya da RNA olmak üzere tek tip nükleik asit içerirler.
  • Enerjilerini kendileri sentezleyemezler.
 • Viroid
  • Düşük molekül ağırlıklı çıplak moleküller, özellikle bitkilerde hastalıklar.
 • Prion
  • Protein yapısında infeksiyöz partüküllerdir.

MANTARLARIN YAPISI

 • Mantarlar ökaryotik mikroorganizmalardır.
 • İki tür yapıları vardır.
  • Çok hücreli iplikciklerden oluşan küfler.
  • Tek hücre şeklinde bakterilere benzeyen mayalar.
 • Küflerin esas elementi hilfdir,
 • Hiflerin uzayıp görülür hale gelmelerine miçelyum denir.
  • Bazı koşullarda küf, bazı koşullarda maya özelliği gösteren mantarlara dimorfik mantarlar denir.
 • Mantar sporları bakterilerden farklı olarak üreme görevi üstlenmiştir. Eşeyli ve eşeysiz üremeden sorumludur.

h1n1 virüsü

VİRÜSLERİN YAPISI

 • En küçük enfeksiyöz birimlerdir.
 • Hücre yapısı göstermezler.
 • Orta kısımlarında RNA yada DNA’dan meydana geleri çekirdek bulunur. Bunun etrafı kılıf veya zarf ile çevrilidir.
 • Canlı dışında çoğalamaz.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال