Ölüm anksiyetesi

Ölüm anksiyetesi hemşirelik tanısı: Ölüm anksiyetesi ölüm ve ölmekle ilgili yoğun kaygı ve korkuları ifade eder.

Akut, yaşamı tehdit eden hastalığı olanlarda, terminal dönem hastalarında, bir aile üyesinin ya da bir arkadaşının ölümünü yaşayanlarda ve aynı ailede birçok ölüm yaşayanlarda görülebilir.

Ölüm anksiyetesi nedenleri

 • Ölüm tehdidi algılama.
 • Sağlık durumunda değişme.
 • Kendilik kavramı ve rolüne tehdit.
 • Belirsizlik ve bilinmezlik.
 • Başkalarına sıkıntı olacağı korkusu.
 • Ağrının iyi yönetilemeyeceği korkusu.
 • Çözümlenmemiş çatışmalar.
 • Yalnız bırakılacağı korkusu. (Yalnızlık riski hemşirelik bakımı)
 • Yaşamının anlamsızlığı / değersizliği korkusu.

Ölüm anksiyetesi tanımlayıcı özellikler

 • Kendi ölümünün yakınları üzerindeki etkisi hakkında kaygı ifade etme.
 • Ölürken fiziksel ve zihinsel yeterliliklerini kaybedecekleri korkusu.
 • Ölürken ağrı / acı çekeceğinden korkma.
 • Derin hüzün / keder duygusu.
 • Erken öleceği ve yapmak istediklerini yapamayacağı endişesi.
 • İnsanın yaratıcısı ile karşılaşma ya da tanrının varlığı ile ilgili şüphe duyguları nedeniyle kaygı hissetme.

Ölüm anksiyetesi beklenen sonuç

 • Hasta kaygısının azaldığını ifade eder ve bu durum da huzursuzluğu azalır.
 • Yaşam bulguları normal sınırlardadır.
 • Ölüme ilişkin duygularını paylaşır.

Ölüm anksiyetesi hemşirelik girişimleri

 • Hastanın durumu hakkında ne bildiği ile ilgili veri toplamak.
 • Hastanın ölümle baş etmekle ilgili güçlü ve zayıf yanları ile ilgili algısını belirlemek.
 • Bireyi endişelerini ve ikilemlerini paylaşmaya cesaretlendirmek.
 • Kültürüne uygun manevi ve dini uygulamalarını yapabillmesini kolaylaştırmak.
 • Yaşamını gözden geçirme ve eski günleri hatırlamaya teşvik etmek.
 • Hastanın yardım ihtiyacını tanımlamasını istemek.
 • Tedavi ve bakımı konusunda bağımsızlığını ve kontrol duygusunu desteklemek.
 • Hastanın seviyesini belirlemek için sözlü ve sözsüz işaretleri dikkatlice takip etmek.
 • Anksiyete düzeyini doğru anlayıp anlamadığınızı hasta ile doğrulamak.
 • Şiddet ve panik düzeyde anksiyetesi olan hastalar için psikiyatrik konsültasyon istemek.
 • Anksiyete nöbeti sonrasında, hastanın bu atağa neden olan duygu ve düşüncelerini tartışmak.
 • Organize ve sessiz bir çevre sağlamak.
 • Geçmeyen ağrı, bulantı, kusma gibi belirtileri giderecek yöntemleri mutlaka uygulamak.
>> Hemşirelik tanıları ve bakım planları
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال