Ailenin baş etmede uzlaşamaması

Ailenin baş etmede uzlaşamaması: Yetersiz, yanlış bilgi, yanlış anlama, ailede geçici olarak yönelim bozukluğu (dezoryantasyon) gelişmesi, rollerde değişim, destek veren kişi ya da sistemlerin tükenmesi, gerçekçi olmayan beklentiler, korku ve endişeye bağlı durumların tümünü kapsayan hemşirelik tanısıdır.

  Ailenin baş etmede uzlaşamaması nedenleri

  • Hastalık.
  • Ailenin rutinlerinin bozulması.
  • Ailenin işlevinde değişim.
  • Aile üyesini kaybetme.
  • Terk edilme ayrılık, boşanma.
  • Ekonomik sorunlar.
  • Tedaviler nedeniyle üyelerde duygusal değişiklikler.

  Ailenin baş etmede uzlaşamaması tanımlayıcı özellikler

  • Hasta bireyin otonomisine uygun olmayacak şekilde koruyucu davranılması.
  • Diğer üyelerin, hastaya bakım veren üyenin tepki ve davranışlarından yakınması
  • Hasta birey için önemli olan kişinin, hasta bireyle iletişimde geri çekilmesi, sınırlı davranması,
  • Hasta bireyin, yakınının hastalığına karşı gösterdiği tepkiden yakınması.
  • Destek istenmemesi, sürekli olacaklarla ilgili endişe yaşanması

  Ailenin baş etmede uzlaşamaması beklenen sonuçlar

  Bu tanının konmasını izleyen 24 saat içinde:
  • Aile üyeleri duygularını dile getirmeye başlar.
  • Etkili olan ve olmayan baş etme yöntemlerini, güçlü yönlerini ve olumlu baş etme davranışlarını tanımlar.
  • Aile dışında kendilerini destekleyen hemşire, diğer kişiler ve sistemlerden destek aramaya ve bilgi edinmeye başlar.
  • Aile üyelerinin aşırı koruyucu, ya da tersine geri çekilmiş, endişeli ve destek olmayan davranışları sona erer.

  Ailenin baş etmede uzlaşamaması hemşirelik girişimleri

  • Ailenin dürüst ve açık iletişim içinde olmasını sağlamak.
  • Aileye sahip oldukları güçlü yönlerini, stres kaynaklarını, baş etmede kullandıkları uygunsuz davranışlarını ve kişisel gereksinimlerini belirlemelerinde yardımcı olmak.
  • Aile üyelerinin etkili olmayan baş etme yöntemlerini ve baş etmeyi engelleyen etkenleri belirlemek.
  • Ailenin hastanın şu anki sağlık durumu ve tedavisi konusundaki bilgisini belirlemek.
  • Sık aralıklarla bilgi vermeyi sürdürmek ve soru sormaları için yeterli zaman ve uygun ortam sağlamak. (Bilgi eksikliği hemşirelik bakım planı)
  • Anlatılanların anlaşılıp anlaşılmadığını belirlemek.
  • Aileye, konuşmak için özel bir ortam sağlamak ve görüşlerinizi diğer hemşirelerle paylaşmak Gerekiyorsa, aileyi terapi için psikiyatriye yönlendirmek.
  • Gerçekçi ümit kaynakları önermek. (Ümitsizlik hemşirelik girişimleri)
  • Aileye gelecek için gerçekçi beklentiler geliştirmede yardımcı olmak ve onlara geleceği planlamada yardımcı olacak destek verici kişi ya da sistemleri tanıtmak.
  • Aileyi eğlenceli aktiviteler (mesela; hastane dışına geçirilen bir zaman) ve aile dışında kişi veya sistemlerle etkileşime girmeleri için desteklemek.
  >> Hemşirelik tanıları ve bakım planları
  Bu içerik “Hemşirelik Akademisi” tarafından hazırlanmıştır.

  BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

  Daha yeni Daha eski

  نموذج الاتصال