Sözel iletişimde bozukluk


Sözel İletişimde Bozukluk Hemşirelik Tanısı: Başkaları anladığı halde konuşma yeteneğinde bozulmaya bağlı sorunlar ile işitme, anlama ve konuşma sorunları bütünüdür.

Tanımlayıcı Özellikler:

 • Sözcükleri telaffuz edememe,
 • Sözcükleri anımsayamama
 • Sözcükleri anlamlı ve birbirini bütünler biçimde
 • Sıralayamama,
 • Başkalarının konuşmalarını duyamama,
 • Konuşmaların anlamını algılayamama.

Nedenleri:

 • Tümör,kronik hipoksi,
 • Alzheimer hastalığı, serebro vasküler olay, fasial travma, afazi gibi fiziksel bozukluklar,
 • Şizofreni, depresyon gibi ruhsal hastalıklar
 • Endotrakeal tüp uygulanması,
 • Baş-boyun cerrahileri,
 • Ağrı,
 • Trakeostomi gibi tedaviye bağlı durumlar,
 • Yarık, damak yarık dudak, diş kaybı, larengeal ödem gibi durumlara bağlı ikincil gelişen iletişim bozulmaları.

Beklenen Sonuç:

 • Hastanın iletişim gereksinimi ve duygularını belirtmesi,
 • İletişim engellerinden yakınması,
 • Kendini ifade etmek için farklı yollar kullanması

Hemşirelik Girişimleri:

 • Hastanın iletişimini bozan etmenleri değerlendirmek
 • Hasta, ailesi ve yakınlarını, hastanın seviye düzeyini belirleme çalışmalarına katmak, yabancı bir dil konuşuyorsa o dili bilen birini sağlamak.
 • Hasta ile konuşurken yüzüne bakmak, direkt göz ilişkisi kurmak, anlaşılır, normal bir ses tonu kullanmak
 • Duyma problemi yoksa hasta ile normal ses seviyesinde konuşmak
 • Hasta bir fiziki engel nedeniyle konuşamıyorsa(trakeostomi) rahatlamasını sağlamak ve hastanın hayal kırıklığını kabul etmek
 • Çağrı zili kullanmasını öğretmek
 • Kağıt, kalem, kartlar, yazı tahtası, resimler vb dokümanları hazır bulundurmak
 • Hastanın bakım veren ve diğer insanlarla iletişim sıkıntısının kaynağını bulmak
 • Hastanın verdiği sözsüz mesajları farketmek, hasta için anlamını belirlemek
 • Hasta ile iletişim kurarak onu cesaretlendirmek
 • Bağımsız davranışları desteklemek
 • Dürüst, rol yapmayan bir tutum içerisinde olmak

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال