Hastada savunucu baş etme

Hastada savunucu baş etme hemşirelik tanısı: Saygınlığına yönelik tehditler algılayan ve algılanan bu tehditlere karşı bir savunma tepkisi olarak; doğru olmayan bir şekilde, kendini hep olumlu olarak değerlendiren bir bireydeki durumdur.

Hastada savunucu baş etme nedenleri

 • Kendisine yönelik tehdit algılama
 • Durumla baş edebileceğine ilişkin güvensizlik
 • Yeterli sosyal desteğin olmaması
 • Vücut fonksiyonlarında kayıp
 • Terkedilmişlik duygusu
 • Yetersizlik duygusu
 • Güçsüzlük duygusu

Hastada savunucu baş etme tanımlayıcı özellikler

 • Varolan sorunları inkar etme.
 • Diğer kişileri suçlama.
 • Gelen eleştirilere aşırı duyarlılık gösterme.
 • Sahip olduğu becerileri ve olanakları abartma
 • Yetersizliklere mantıklı gerekçeler bulmaya çalışma.
 • İlişkileri başlatma ve sürdürmede zorluk yaşama.
 • Diğer kişilere saldırgan davranışlar gösterme.
 • Tedavi ile ilgili kararlara katılmama/ilgilenmeme.

Hastada savunucu baş etme beklenen sonuçlar

 • Sorunların ne olduğunu anladığını ifade eder.
 • Sorun alanlarını tanımlar.
 • Sorunlarla ilgili kendi sorumluluklarını kabul eder.
 • Tedavi ekibi ile birlikte işbirliği yapar.
 • Tedavi ekibi ile işbirliğini sürdürür.
 • Tedavi ekibi ile birlikte belirlenen amaçlara ulaşmak için çaba gösterir.

Hastada savunucu baş etme hemşirelik girişimleri

 • Hastanın kullandığı baş etme yöntemlerini ve bunların amaçlarını belirlemek.
 • Hastanın kullandığı baş etme yöntemlerinin etkinliğini ve anksiyete düzeyine etkisini belirlemek.
 • Hastaya diğer baş etme yöntemlerini sunmak.
 • Hastanın sorunu farklı şekilde görmesinin nedenini araştırmak.
 • Aktif dinlemeyi kullanarak yaşanan sorunun ayrıntılarını ortaya çıkarmak.
 • Hastanın sahip olduğu olanakları abartarak anlatıp anlatmadığını belirlemek.
 • Hastanın abartılı ifadelerini dinlerken hastayı yargılamamak.
 • Hastanın savunmaları olduğunda “şimdi ve burada” ilkesi çerçevesinde ele almak.
 • Hastayı amaçlarını ifade etmesi için cesaretlendirmek.
 • Hastanın gerçekçi olmayan ifadelerine odaklanmadan konuşmayı doğal konulara yönlendirmek.
 • Hastayı kendi gelişimini değerlendirmesi için cesaretlendirmek.
 • Hastayı kendisi ile ilgili olumlu yaşantıları anlatmaya yönlendirmek.
 • Hastayı yapabileceği aktivitelere yönlendirmek.
>> Hemşirelik tanıları ve bakım planları
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi” tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال