Hastada etkisiz inkar bakım planı

Hastada etkisiz inkar: Sağlığındaki bozulmayı gösteren bir durumu ya da belirtileri görmeyen / tanımayan ya da bunları azımsayan bireylerdeki durumdur.

Hastada etkisiz inkar nedenleri

 • Hasta olmayı kabullenememe
 • Hastalıkla ilgili daha önceki olumsuz yaşantılar
 • Hasta olma ile ilgili yaşanan anksiyete ve korku
 • Hastalığın neden olduğu kayıplar

Hastada etkisiz inkar tanımlayıcı özellikler

 • Hastalığın belirtilerini küçümseme
 • Hastalığın belirtilerini görmezden gelme
 • Hastalığın yaşamı üzerindeki etkilerini kabul etmeme
 • Bakım almayı reddetme ya da erteleme
 • Yaşadığı korkuyu sözel olarak ifade edememe
 • Sıkıntı veren durumları konuşurken önemsemediğini gösteren ifadeler kullanma

Hastada etkisiz inkar beklenen sonuçlar

 • Hasta içinde bulunduğu durumun önemini /ciddiyetini gerçekçi bir şekilde ifade eder.
 • Yaşadığı belirtilerle ilgili korku ve anksiyetesini paylaşır.
 • Yaşadığı sıkıntılarla ilgili yardım almayı kabul eder.
 • Yaşadığı sorunlarla ilgili umut duygusu ifade eder.

Hastada etkisiz inkar hemşirelik girişimleri

 • Hastanın durumla ilgili algısını tanımlamak
 • Kullanılan inkarın derecesini belirlemek
 • Hastanın belirtilerle ilgili yorumlarının gerçeklik derecesini belirlemek
 • Hastanın, hastalığın yaşantısına etkisi ile ilgili değerlendirmelerini belirlemek
 • Güvenli, tehdit edici olmayan ortam sağlamak
 • Hastaya yaşadığı duyguları ifade etme fırsatları sunmak
 • Hastanın görüşlerini yargılamadan dinlemek ve kabul etmek
 • Hastanın davranışlarının mevcut durum üzerine etkilerini tartışmak
 • Güçlü yönlerini konuşmaya yönlendirmek
 • Hastanın farkında olmadığı güçlü yönlerini ona göstermek
 • Hastayı diğer kişiler ile iletişime yönlendirmek
>> Hemşirelik tanıları ve bakım planları
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi” tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال