Kalp ritim bozuklukları (aritmiler) hasta bakım planı

Modern zamanın getirdiği hızlı ve stresli yaşam, en çok kalbimizi vurmakta. Son yıllarda kalp ve kalbe bağlı rahatsızlıklar önemli ölçüde artmış durumda.
Erişkinlerde görülen kalp ritim bozukluklarının (aritmiler) tüm tiplerinin çocuklarda da görülmesi mümkündür.

Fakat etyoloji yönünden çocuklarda ve büyük bireylerde aritmiler değişmektedir.

Kalp ritim bozuklukları (aritmiler) hemşire tanısı

Erişkinlerde aterosiklerotik kalp hastalıklarına bağlı aritmiler yaygınken, çocuklarda bazı konjenital anomalilere bağlı aritmiler daha sık görünmektedir.

Kalple ilgili bir patoloji olmadan da aritmi görülebilir. Nedeni ne olursa olsun semptom veren her aritmi vakası ayrıntılı tetkik ve tedaviye tabi tutulmalıdır.

Çocukta aritmi tedavisinde hemşirelik yaklaşımı

  • Kalple ilgili organik bir bozukluk olmayan aritmilerde herhangi bir tedavi ve herhangi bir kısıtlama gerekmez.
  • Organik bozuklukla birlikte görülen aritmiler daha ciddi olarak değerlendirilmelidir.
  • Tanıda ve tedavinin yönlendirilmesinde eforlu EKG ve 24 saatlik EKG izlemesi (holter) yararlıdır.
  • Konjenital anomali nedeniyle oluşan aritmilerde anomalinin en uygun ve en erken zamanda düzeltilmesi yararlıdır.
  • Tedavide antiaritmik preparatlardan yararlanılır ancak kronik aritmilerde kalp kateterizasyonu uygulanabilir.
  • İlaç tedavisinin başarılı olabilmesi, aritmi mekanizmasının ve türünün belirlenmesine bağlıdır.
  • Aritmi tedavisinde kullanılan ilaçların yan etkilerinin ve diğer ilaçlarla etkileşimlerinin iyi bilinmesi gerekir.
>> Nabzın çeşitleri, özellikleri ve nabız hızını etkileyen faktörler
>> Hemşirelik tanıları ve bakım planları
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi” tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال