Histrionik kişilik bozukluğu hemşirelik tanıları

Histrionik kişilik bozukluğu: Bu kişilerin davranışları genellikle uygunsuz ve dramatik yapıdadır. Bu hastalar organik bir temeli olmayan fiziksel belirtiler gösterirler. Manipülatif intihar girişiminde bulunabilirler. Bu tip davranışlar, genelde hastanın etrafında tanıdıkları varken ya da hastanın bir isteği gerçekleşmediğinde, hasta tatsız bir olay yaşadığında ortaya çıkar.

Görünümlerini (seksilik vb.) ilgi çekmek amacıyla kullanabilir ve bunun farkında olmayabilirler. Bu hastalar hiçbir problemleri yokmuş gibi davranabilirler. Hemşirelerle ilişkilerinde sevilmek, ilgi çekmek tarzı davranışlar sergileyebilirler.

Histrionik kişilik bozukluğu tanımlayıcı özellikler

 • Özgüven eksikliği
 • Stres ve krizlerle baş edememe
 • Abartılı duygular ve abartmalar
 • Engellenmeye tahammül gösterememe
 • Organik alt yapısı olmayan fiziksel şikayetler
 • Ayartıcı ve seksi davranışlar
 • Dikkat çekme isteği
 • Manipülatif davranışlar
 • Yüzeysel ilişkiler
 • İntiharla tehdit etme
 • Abartı makyaj veya giyim
 • İç görü eksikliği

Histrionik kişilik bozukluğu hemşirelik girişimleri

 • Hasta başlangıçta iletişim kurmak istemeyebilir. Yargılayıcı ifadelerden uzak durulmalıdır.
 • Hasta ile ilişkilerde sınırlar belli olmalıdır.
 • Hastanın fiziksel yakınmaları rapor edilmelidir. Hastaya, belli bir süre (Ör: 10 dakikadan 1 saate kadar) fiziksel şikayetlerinden bahsetmesi için izin verilir ve kaygıları konuşulursa yakınmalar azalmasa da, hasta bu yakınmalarla nasıl baş etmesi gerektiğini öğrenir.
 • Dikkat çekmeye yönelik veya seksi davranışlarını azaltması konusunda yardımcı olunmalıdır. Başkalarının dikkatini çekebileceği kışkırtıcı durumlardan uzak kalması sağlanabilir. Böylece bu davranışlar söndürülebilir.
 • Hastanın başkalarından ilgi görmek için daha uygun stratejiler kullanmasına yardımcı olunmalıdır.
 • Uygun olmayan davranışlar belirlenerek bu konuda hasta ile iletişim halinde olunmalıdır.
 • Hastayı, zarar verici bir davranışta bulunmadığı sürece ilgi odağı haline getirmemelidir.
 • Hasta, dikkatin her an üstünde olduğu izlenimine kapılmamalıdır.
 • Kendine ya da başkalarına zarar verme durumu olması ya da tehditler söylemesi durumlarına karşı hemen o ortamdan uzaklaştırılmalıdır.
 • Kendini doğru ifade ettiğinde ya da ortama uygun giyim gösterdiğinde olumlu dönütler verilmelidir.
 • Hasta, kendini yeterli hissedebileceğini aktivitelere ve sosyal ortamlara yönlendirilmelidir.

Histrionik kişilik bozukluğu tedavi hedefi

 • Hastanın sürekli dikkat çekme, manipülatif ve seksi tutumlardan kurtulmalı.
 • Bulunduğu ortama uygun giyim-kuşam kararı verebilmesi.
 • Sosyal uyumunu arttırma.
 • Eyleme vuruk davranışların (acting out) azalmasını sağlamak.
 • Değersizlik duygusunda ve hoşnutsuzluktan kurtulmasını gerçekleştirme.
 • Hayal kırıklığı (frusturasyon) ile baş edebilmesini öğrenmesini sağlama.
 • Duygularını yıkıcı olmayan biçimde ifade yeteneği kazanmasını sağlama.
 • Duygularını abartmadan ifade edebilmesini hayata geçirebilmektir.
>> Hemşirelik tanıları ve bakım planları
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi” tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال