Acı çekme ve hemşirelik bakım planı

Hemşirelik Tanısı: Acı çekme algılanan kayba karşı fizyolojik ve psikolojik tepkileri içeren doğal insani tepkidir. Acı çekme bir kayıptan sonra normal acı hissetmeyi ve keder-yas sürecinde olmayı tanımlar.

Acı çekme hemşirelik tanısının nedenleri

Birçok durum kayıp duygusuna neden olabilir bu durumlardan başlıcları;
 • Hastalığın etkilerine bağlı fonksiyon ve bağımsızlığın kaybı.
 • Tedavi ile ilgili kayıplar (mastektomi, kolostomi vb.)
 • Kayıplar ve olumsuz etkilerine bağlı (kronik ağrı, ölüm).
 • Hastalık, sakatlık ve skarlara bağlı normal görünüm ve işlev kaybı.
 • Ümit ve hayallerin kaybı.
 • Sosyal rol, işlev ve statü kaybı.

Acı çekme hemşirelik tanısının tanımlayıcı özellikleri

 • Kişinin mevcut/gerçek ya da algılanan bir kayıp algısını ifade etmesi
 • Öfke, inkar, değersizlik duygusu
 • Tepkisizlik konsantre olamama
 • Ağlama
 • Arayan davranışlar gösterme

Acı çekme tanısı hemşirelik girişimleri

 • Güven veren bir iletişim kurmak.
 • Yas tepkilerini açıklamak (şok ve inanamama, farkındalığın artması durumun yeniden düzenlenmesi).
 • Aile üyelerini birbirleri ile konuşma konusunda yönlendirmek.
 • Ailenin ve hastanın güçlü yönlerini ortaya çıkarmak.
 • Hasta ve yakınlarını hastalık ve tedavi süreci hakkında bilgilendirmek ve cesaretlendirmek.
 • Depresyon düzeyini tanımlamak.
 • Öfkenin sözel olarak ifade etmesini desteklemek, kolaylaştırmak.
 • Çevresel uyaranları azaltmak (örn. personel sayısı) ve sakin bir yaklaşım sergilemek.
 • Kişinin acısını / kederini gösterebileceği, güvenli ve mahrem bir alan sağlamak.

Ölüm ve kayıp yaşandığında hemşirelik girişimleri

 • Ölen kişi hakkında konuşurken adını kullanmak.
 • Çevresel uyaranları azaltmak (örn: personel sayısı) ve sakin bir yaklaşım sergilemek.
 • Kişinin acısını / kederini gösterebileceği, güvenli ve mahrem bir alan sağlamak.
 • Yakınlarının cesedi görme konusunda özel istekleri olup olmadığını tanımlama.
 • Ölen yakınlarına yönelik istekleri olduğunda aile üyelerini desteklemek (kucaklama, dokunma vb.)
 • Tüm kirli araç-gereç ve eşyaları ortamdan uzaklaştırmak.

Çocuk hasta ya da aile üyesi için hemşirelik girişimleri

 • Acı çekme süreci sırasında çocuğa destek olmaları için aileyi cesaretlendirmek “işlem yapılırken elinden tutup onunla konuşabilirsiniz.”
 • Çocukla korkularını konuşmak, paylaşması için ortam yaratmak.
 • Gelişimsel düzeyine göre ölüm kavramı hakkında çocukla konuşmak.
 • Ölüm, hastalık ve uygulamalarla (kurallarla) ilgili yanlış anlamaları düzeltmek.
 • Çocuğu başkalarının yas tepkilerine hazırlamak.
 • Aileye çocuk için önemli kişiler evde yas tutarken çocuğun orada kalmasına izin vermelerini söylemek.
 • Ölümünü tam ve doğru bir şekilde açıklamak ya da aileye bunu öğretmek.
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال