Etkisiz baş etme ve hemşirelik bakımı

Etkisiz baş etme hemşirelik tanısı: Hastanın, o anki durumu, tedavi ya da sağlık seviyesi ile ilgili gerçekliği kabullenememesi halidir.

Etkisiz baş etme ve hemşirelik bakımı nedenleri

Etkisiz baş etme ve hemşirelik bakımı tanımlayıcı özellikler

 • Sözel ya da sözel olmayan yollarla bilgi gereksinimini ifade etme,
 • Bilgi eksikliğinde ortaya çıkan korku, endişe, anksiyete gibi tepkiler gösterme,
 • Bilgiyi yanlış anlamaya bağlı olarak istenen sağlık davranışını göstermeme, ya da uygun olmayan davranış gösterme.

Etkisiz baş etme ve hemşirelik bakımı beklenen sonuç

İnvaziv bir girişim öncesi, ilaç tedavisi öncesi, cerrahi girişim öncesi ve taburculuk öncesinde;
 • Hastanın sağlık durumunu ve tedavileri anladığını sözlü olarak ifade etmesi,
 • Bilgi gereksiniminin karşılandığını belirtmesi.
 • Eğitime yönelik ünitede kullanılan yazılı formu imzalayarak eğitim aldığını göstermesi.
 • Öğretilen bilgileri kullanması.
 • Öğrendiği bilgilerle karar vermeye katılması.

Etkisiz baş etme ve hemşirelik bakımı hemşirelik girişimleri

 • Hastanın sağlık durumu ve tedavisi hakkında sahip olduğu bilgileri, bilgi gereksiniminin olduğu alanları ve bilgi gereksinim düzeyini belirlemek.
 • Hastann öğrenmeye ilişkin tutum ve değerlerini öğrenmek, öğrenmeyi engelleyici etkenleri belirlemek.
 • Hastanın anksiyete, korku, duyusal algısal değişim vb. anlamayı engelleyici sorunlarını belirlemek ve gerekli hemşirelik yaklaşımlarını uygulamak.
 • Hastanın anksiyete korku, duyusal algısal değişim, vb. anlamayı engelleyici sorunlarını belirlemek ve gerekli hemşirelik yaklaşımlarını uygulamak.
 • Hastanın kısa ve uzun dönem için öğrenme gereksinimlerini değerlendirmek
 • Bireyin anlayacağı araç ve yolları kullanarak öğretim yapmak.
 • Basitten karmaşığa doğru, hem sözlü hem yazıl bilgi verme yöntemini kullanmak, görsel materyallerden yararlanmak.
 • Hastanın ailesi ve yakınlarını da eğitim sürecine katmak, doğru bilgilenmelerini sağlamak.
 • Hastayı öğrendiklerini kendi bakımında kullanması ve işbirliği içinde çalışması için cesaretlendirmek, her  yapılan işlemin gerekçelerini anlatmak.
>> Hemşirelik tanıları ve bakım planları
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi” tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال