Duyusal algılamada bozulma hemşirelik girişimleri

Duyusal algılamada bozulma: Bireyin, dış dünyadan gelen uyaranlara bozuk, çarpık yanıt vermesi ya da hiç yansıtmaması durumudur.

Duyusal algılamada bozulma etiyolojik faktörler

 • Duyu organlarında değişim
 • Nörolojik degisimler (SVO, Ensefalit/menenjit, nöropatiler)
 • Metabolik değişimler
 • BUN yüksekliği
 • Oksijen transportunda bozulma
 • Parapleji
 • İlaç tedavisi
 • İzolasyon
 • İmmobilite
 • Ağrı
 • Aşırı gürültü
 • Mobilite sınırlaması
  • Traksiyon
  • Alçı
  • Yatak istirahati vb.

Duyusal algılamada bozulma tanımlayıcı özellikler

 • Çevresel uyaranların doğru olmayan şekilde yorumlanması
 • Gelen uyaranların miktarı ve şeklinin olumsuz olarak değişmesi
 • Zaman ve yer oryantasyonunun bozuk olması
 • Huzursuzluk
 • Konsantrasyon zayıflığı
 • İnsanlara oryante olamama

Duyusal algılamada bozulma hemşirelik tanıları

 • Duyusal algılamada bozukluk
 • Halüsülasyonlar
 • Problem çözme yeteneğinde değişim
 • Uyaranlara karşı aşırı duyarlılık
 • Korku
 • Anksiyete
 • Apati

Duyusal algılamada bozulma amaç

Hastanın duygusal yüklenme belirtilerinde azalma göstermesi, olası risk faktörlerini tanıması ve mümkünse ortadan kaldırması, tedavi şeklinin nedenini ve mantığını tanımlaması.

Duyusal algılamada bozulma hemşirelik girişimleri

 • Aşırı gürültü ve ışığı azaltılmalı.
 • Gürültüyü azaltma ve bireyin en az 2-4 saat kesintisiz uyumasının sağlanması gereksinimi personelle paylaşılmalı.
 • Sesleri nasıl algıladığını paylaşması için kişi cesaretlendirilmeli.
 • Araç gereçleri, amaçlarını ve sesleri açıklayarak endişe ve korkuları azaltılmaya çalışılmalı.
 • Üç alana (kişi, yer ve zaman) da oryante edilmeli.
 • Her bir görevin kısaca açıklaması yapılmalı.
 • Kendi yüzünü yıkama gibi görevlere katılması sağlanmalı.
 • Yatak içi ve dışında hareketler geliştirilmeli.
 • Her 24 Saatte en az 4 kez, 100 dakikalık kesintisiz bir uyku ve dinlenme periyodu sağlanmalı.
 • Duyuları uyarmak için çeşitli yöntemler (parfüm, pencereleri gezerek bakma vs.) kullanılmalı.
 • Aileden, evden aşina olduğu özel eşyalarını getirmesi istenmeli.
 • Sedasyon kullanımı sınırlanmalı.
 • Gürültü kaynağının ne olduğu kişiyle paylaşılmalı.
 • Hafif, gevşeme sağlayan bir müzik için, kulaklıkla radyo kullanma üzerine konuşulmalı.
>> Hemşirelik tanıları ve bakım planları
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi” tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال