Ailenin baş etme gücünü artırmaya hazır olması

Olumlu bir durumu ifade eden tanıdır. Ailenin iyilik durumunu en üst düzeye çıkarmada yararlanacağı destekleyici kişiler, sistem ve deneyimleri kullanmaya hazır olması şeklinde tanımlanabilir.

Ailenin baş etme gücünü artırmaya hazır olması nedenleri

 • Hasta ve ailenin rutinlerinin bozulması.
 • Aile işlevinde değişim.
 • Aile üyesini kaybetme.
 • Terk edilme, ayrılık, boşanma.
 • Ekonomik sorunlar.
 • Tedaviler nedeniyle üyelerde duygusal değişiklikler.

Ailenin baş etme gücünün artmaya hazır olduğunda beklenen sonuçlar

Hastalık tanısının konmasını izleyen 24 saat içinde;
 • Aile üyeleri, iletişimlerini ve güçlerini arttıracak kişiler, sistem ya da kaynakları kullanmaya yönlenir ve alternatif davranışları belirlerler.
 • Bu amaçla aile, iyileşme sürecini izler. destekler, tedavi programlarını tartışır, en iyi seçenekleri seçmeye çalışır ve benzer durumu yaşayanlarla bağlantı kurmaya istekli olur. (İyileşmede - güçlenmede yetersizlik bakım planı)
 • Aile üyeleri gerçekçi beklentiler ifade eder ve etkili olmayan baş etme davranışları göstermezler.

Ailenin baş etme gücünü artırmaya hazır olması hemşirelik girişimleri 

 • Aile ilişkilerini, etkileşimlerini, destek veren kişi ya da sistemleri ve bireysel baş etme davranışlarını belirlemek.
 • Uyum sağlama aşamalarının doğal gidişine izin vermek.
 • Aile üyeleri arasındaki ümit ifadelerini desteklemek, gelecek planlarını ve gelişimi kabul etmek,
 • Aile içi iletişim, görüşmeler ve sorunlar için mahremiyetin korunduğu, özel bir alan yaratmak/sağlamak.
 • Varsa aileye destek gruplarına, destek alabilecekleri organizasyonlara katılmalarını önermek.
 • Aileye olumlu duyguları ortaya çıkaracak yaklaşımları araştırmada destek olmak.
>> Hemşirelik tanıları ve bakım planları
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi” tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال