Spontan solunumu sürdürmede yetersizlik

Spontan solunumu sürdürmede yetersizlik: Bireyin yaşamını desteklemek için yeterli solunumu yapamamasıdır. Bu durum kan gazlarının bozulması, zorlu soluk alma ve enerjinin azalması ile ölçülür.

Spontan solunumu sürdürmede yetersizlik nedenleri

Spontan solunumu sürdürmede yetersizlik hemşirelik girişimleri

 • Solunum hızı ve derinliği sık aralıklarla takip edildi.
 • Oksijen tüketimini azaltmak için hastanın istirahat planı yapıldı.
 • Giderek artan egzersiz planı düzenlendi.
 • Az ve sık aralıklarla beslendi.
 • Yatak başucu yükseltildi.
 • Derin soluk alma ve öksürme egzersizleri yaptırıldı.
 • Gerekli durumlarda postüral drenaj yapıldı.
 • Bilinç durumu izlendi.
 • Endikasyon olduğunda oksijen verildi.
 • Solunum sesleri dinlendi.
 • Vizing ve ronküs değerlendirildi.
 • Girişimsel işlemler sonrası hemşirelik bakımı verildi.
 • Doğru soluk alma öğretildi.
 • Satürasyon takibi yapıldı.

Spontan solunumu sürdürmede yetersizlik hedef

>> Hemşirelik tanıları ve bakım planları
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال