Hastaneye yatış stresi

Hastaneye yatış stresi: Kişinin bir çevreden başka bir çevreye taşınmasını takiben ortaya çıkan fizyolojik ve/veya psikolojik zorlanma durumudur.

Hastaneye yatış stresi nedenleri

 • Güçsüzlük duygusu yaşama
 • Yeterli destek sisteminin olmaması
 • Hastaneye yatışa hazırlanmaması/ yatışın beklenmeyen bir anda gerçekleşmesi
 • Kendisi için önemli olan kişilerle ilişkilerin sürdürülememesi
 • Sosyal ve aile bağlarının kopması Bireysel bakım kontrolünün azalması
 • Hastane ortamı hakkında bilgilendirilmeme
 • Hastane ortamı ile önceki ortam arasındaki farklılıklar
 • Hastane ortamında kontrol edilemeyen gürültüler
 • Mahremiyete saygı gösterilmemesi
 • Engellenme
 • Durumla ilgili olumsuz düşünceler
 • Fiziksel güçlükler
 • Benlik saygısında azalma

Hastaneye yatış stresi tanımlayıcı özellikler

 • Anksiyete
 • Öfke
 • Güvensizlik
 • Endişe
 • Korku
 • Yanlızlık
 • Depresyon
 • Huzursuzluk
 • Kederli duygulanım
 • Bağımlılık gösterme
 • İçe kapanma
 • Tetikte olma/uyanıklık durumunda artma
 • Çevre değiştirmeye isteksizlik
 • Hastaneye yatıştan dolayı rahatsız olduğunu sözel olarak ifade etme
 • Uyku düzeninde bozukluk
 • Yeme alışkanlıklarında değişim
 • Gastro-intestinal rahatsızlıklar

Hastaneye yatış stresi beklenen sonuçlar

 • Hasta hastanede olmakla ilgili duygu ve düşüncelerini ifade eder.
 • Korkunun azaldığını ifade eder.
 • Klinik içindeki aktivitelere ve rutinlere katılır.
 • Durumu kabullendiğini ifade eder.
 • Kendisi ile ilgili alınan kararlarda görüşlerini paylaşır.

Hastaneye yatış stresi hemşirelik girişimleri

 • Hasta, hastanede olma ile ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşmaya yönlendirilir.
 • Hastanın yaşadığı stresin derecesini değerlendirilir.
 • Stresin arttığını gösteren yeni belirtiler kaydedilir.
 • Hastanın kullandığı baş etme yöntemleri saptanır.
 • Hastanın güvenliği değerlendirilir.
 • Hastanın bilgi gereksinimi karşılanır.
 • Destek kaynakları belirlenir.
 • Ailenin hasta ile ilişkileri güçlendirilir.
 • Hastane ortamı ile önceki Ortam arasındaki farklılıklar en aza indirilir.
 • Hastanın rutinlerini devam ettirebilmesi için imkanlar sunulur.
 • Hastayı kendisi ile ilgili kararlara katmak gerekir.
 • Hasta ile yeterli beslenme, dinlenme ve egzersizin önemini hakkında bilgi içerikli konuşmalar yapılır.
>> Hemşirelik tanıları ve bakım planları
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi” tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال