Hava yollarının açıklığında yetersizlik hasta bakım planı

Bireyin, solunum fonksiyonunu sürdürememesi ya da yetersiz soluk alıp verme durumu, hava yollarının açıklığın yetersiz – nefes darlığı olduğunu gösterir.

Hava yollarının açıklığında yetersizlik nedenleri

 • Kanser
 • Obstrüksiyon
 • Aşırı ve yoğun sekresyon
 • Trakea bronsial infeksiyon
 • İmmobiliteye bağlı sekresyon stazı ve İnefektif öksürme
 • Sinir sistemi hastalıkları
 • Multiple skleroz,
 • Serebro vasküler olay
 • Travma
 • Ağrı
 • Anksiyete
 • Duygusal bozukluklar
 • Terminal dönem hastalıkları

Hava yollarının açıklığında yetersizlik hemşirelik girişimleri

 • Hava yolu açıklığına engel olan risk faktörleri tanımlandı.
 • Solunum fonksiyonu değerlendirildi. (hızı, derinliği, sesleri, öksürük, balgamın özelliği)
 • Laboratuar bulguları değerlendirildi.
 • Hava yolu açıklığını sağlamak için hastaya semi-fowler ya da dik oturur pozisyon verildi.
 • Ağız bakımı verildi.
 • Solunum-öksürük egsersizleri yapması sağlandı.
 • Sekresyon atımını kolaylaştırmak için yeterli hidrasyon sağlandı,
 • Erken dönemde mobilizasyonu sağlandı.
 • Egsersiz yapma yönünde teşvik edildi.
 • Sekresyon drenajını sağlamak için uygun girişimlerde bulunuldu.
  • Derin soluk alıp verme
  • Öksürme egzersizi
  • Postural drenaj
  • Spirometre ve üfleme şisesi kullanımını öğretme,
  • Gerektiğinde solunum devamlılığını sağlamak için aspire etme
 • Mukolitik, bronkodilatör, oksijen vb tedaviler uygulandı.
 • Fizyoterapist ile sekrasyon drenajını sağlamaya yönelik işbirliği yapıldı.
 • Solunum sistemi yetmezlik bulguları gözlendi. (siyanoz, takipne,apne, nazal kanatlanma, retraksiyon)

Hava yollarının açıklığında yetersizlik tedavi hedefi

Hava yolları açıklığının sağlanması sürdürülmesi.
>> Hemşirelik tanıları ve bakım planları
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi” tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال