Ailede baş etme yetersizliği hemşirelik bakımı

Aile baş etme yetersizliği: İfade edilemeyen duygular, karşıtlık içeren (ambivalan) aile ilişkileri ve aile bireyleri arasındaki uyumsuz baş etme tarzlarının olmasına bağlı olarak iç ve dış stres kaynaklarını yönetmede yetersiz kalma durumudur.

Aile baş etme yetersizliği tanımlayıcı özellikler

 • Bireyin bakımında ihmalkâr davranma.
 • Bireyle aşırı ilgilenme.
 • Uygun olmayan kararlar alma.
 • Aile üyelerinin ilişkilerinde bozulma (öfke, düşmanlık, gerginlik, karamsarlık duygularının yayılması).
 • Bireyin sağlık durumuna ilişkin yanlış algılama/gerçeğin çarpıtılması.
 • Hasta bireyin bağımlı davranması.

Aile baş etmede yetersizlik nedenleri

 • Kol ve sorumlulukları yerine getirememe.
 • Bağımlılık.
 • Akol bağımlılığı (Alkolizm).
 • Benlik saygısı düşüklüğü.
 • Gerçekçi olmayan beklentiler Piko-sosyal gereksinimlerin karşılanmaması.
 • Olumsuz rol model ebeveynlerle istismar içeren öykü.
Tanı konduktan sonraki 24 saat içinde beklenen sonuçlar;
Aile bireyleri duygularını sözel olarak ifade etmeye başlar. Ailede uyumsuzluk ve karsit fikirlere yol açan olumlu ve olumsuz baş etme davranışlarını tanımlar. Duruma ilişkin amaç, plan ve girişimlerini gerçekçi bir çerçeve içinde geliştirmeye başlarlar.

Aile baş etmede yetersizlik hemşirelik girişimleri

 • Aile üyeleriyle açık, dürüst ve destekleyici bir iletişim kurulur.
 • Etkili olmayan baş etme çabalarını belirlenir.
 • Gerekirse/varsa, “Kliniğe özelleşmiş psikiyatri hemşiresi”, “vaka yöneticisi”, “liyezon psikiyatri hemşiresi” gibi uzman hemşirelerden danışmanlık alınır.
 • Hasta imkan varsa destek gruplarına yönlendirilir. Algılanan veya gerçekten var olan çatışmalar tanımlanır.
 • Ailenin sağlıklı işlev göstermesi ve sürece uyumu için yardımcı olunur.
 • Aile üyelerinin gerçekçi bir biçimde amaç belirlemeleri, girişim planı yapmaları ve girişimleri uygulamalarına yardımcı olunur.
 • Bu amaçla psikiyatri hemşiresi, sosyal çalışman, finans bölümüne aile yönlendirilebilir.
 • Gerekirse aile terapisine katılmaları tavsiye edilir.
 • Ailenin zaman zaman içine kapanma isteğine saygı duyulur.
>> Hemşirelik tanıları ve bakım planları
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi” tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال