Sınır kişilik bozukluğu hemşirelik girişimleri

Sınır kişilik bozukluğu: Sınır kişilik bozukluğu olan kişilerde görülen en belirgin özellikler belirsiz bir kimlik, düşüncelerde zıt kutuplarda olma, insanlar arasındaki ilişkilerde uç noktalarda bulunma olarak sıralanabilir.
Bu kişilerde bazen mazlum, bazen kibirli, bazen içe kapanık, bazen sınırsız kişilik özellikleri görülebilir.

Sınır kişilik bozukluğu belirtileri

 • Kişilikte karmaşa
  • Kariyer seçimi
  • Cinsiyet
  • Dış görünüm vs.
 • İmpulsif hareketler
 • Manipülatif hareketler
 • Öfke kontrolünde sorun
 • Kişi ve cisimlere saldırı
 • Zıtlık içeren davranışlar
 • Uzun süreli olmayan yüzeysel ilişkiler
 • Geçmeyen boşluk ve huzursuzluk hali
 • Yalnızlıktan korkma (Yalnızlık riski hemşirelik bakımı)
 • Sürekli terk edilme korkusu
 • İntihar düşüncesi ve manipülatif girişimler
 • Duygularını ifadede yetersizlik
 • Tahammülsüz olma, ajitasyon, sürekli baş kaldırma
 • Sosyal izolasyon
 • Hayatı idame ettirmede sorunlar yaşama

Sınır kişilik bozukluğu hemşirelik girişimleri

 • Hasta kolaylıkla gözlemlenebilecek bir ortama alınır.
 • Hasta fiziksel olarak koruma altında olmalıdır. Risk değerlendirmesi ve gözlem planlaması yapılmalıdır.
 • Hastanın kendine zarar verme geçmiş hikayesi dinlenmeli, incelenmelidir.
 • Hemşire hastayı gözlemleyebilecek bir yakınlıkta olmalı, hasta ile aynı ortamda kendine zarar verebilecek obje bırakılmamalıdır.
 • Hastayla tutarlı bir ilişki oluşturulmalıdır.
 • Hasta manipülatif ve tepkisel davranışlar gösterirse mümkün olduğu kadar bu davranışları dikkate almayan bir tutum gösterilmelidir. Olumsuz davranışları söndürülmelidir.
 • Hasta ile iletişimde kişisel ilgi ya da sempati şeklinde ilişki kurulmamalıdır. Hemşire profesyonel tutum gösterilmelidir. Hasta ile arkadaşlık kurulmamalıdır.
 • Alkol, madde kullanımı ve yasal problemler varsa öncelikle bunların çözümüne odaklanılmalıdır.
 • Hastanın varsa fiziksel problemleri gidermelidir. Fiziksel semptomlar hastanın emosyonel durumunun önüne geçmemelidir.
 • Hasta ile konuşurken onu içine çeken umutsuzluk, çaresizlik, yetersizlik gibi pasifliğe iten duygularını pekiştirmemelidir.
 • Hastaya sık sık kendisi ve gelişimi hakkında geri bildirimlerde bulunulmalıdır.
 • Tedavi sürecine katılan tüm kişilerle irtibat içerisinde olunmalıdır.
 • Hastayı yargılamadan, kişisel sorunlarını anlatması için onu güçlendirmelidir.
 • Hastanın kişilerarası ilişkilerini güçlendirmesine destek sağlamak amacıyla yaşadığı gerçek ya da hayali ilişkisel durumları rol-oynama yoluyla canlandırarak farklı açılardan görmesini sağlamak, iletişim becerilerinin artmasına yardım edilir.

Sınır kişilik bozukluğu ulaşılmak istenen amaçlar

 • Duygularını uygun şekilde açıklaması için alternatif imkanlar oluşturmak.
 • Tepkisel davranışlarda bulunmasına sebep olan koşullardan uzak tutmak.
 • Kendine zarar verici davranışlara (self-mutilasyon, intihar vb.) karşı hastanın güvenliğini sağlamak ve bu davranışları durdurmak.
 • İmpuls kontrolünü gerçekleştirmeye yardımcı olmak.
 • Hastanede tedaviye neden olan oluşumları önceden engellemek.
 • Hastane dışında onu kabul edece ve destekleyecek sosyal ortamlara katılımını destekleme.
 • Hayatında kalıcı ilişki ve kişiler edinmesinde yardımcı olmak.
 • Bağımlılık ihtiyacını doğru şekilde gidermesini teşvik etmek.
 • Kendisi ve diğerleri ile ilgili zıtlıklar içeren algılamalarını bütünleştirmesine yardımcı olmak.
>> Hemşirelik tanıları ve bakım planları
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال