Sıvı volüm eksikliği hemşirelik bakım planı

Sıvı volüm eksikliği: İntracellüler, intertisiyel, yada vasküler dehidratasyonu olan ya da bu riski taşıyan ve oral almama riski / zorunluluğu olan bireylerdeki durumdur.

Sıvı volüm eksikliği hemşirelik bakım planı

Sıvı volüm eksikliği nedenleri

 • İdrar miktarının artmasına neden olan hastalıklar
 • Metabolik hızda artma, anormal drenaj
 • Diyare
 • Psikiyatrik rahatsızlıklar
 • Bulantı kusma
 • Sıvı alımında azalma
 • Diyet tüple beslenmede yoğunluğu fazla besin alma
 • Yutma güçlüğüne bağlı oral alım kısıtlılığı
 • Aşırı laksatif, lavman diüretik ya da alkol kullanımı
 • Santral venöz basıncın düşük olması
 • Kan basıncı, solunum ve nabzın düşük olması, filiform nabız görülmesi

Sıvı volüm eksikliği hemşirelik girişimleri

 • Hastanın hoşlandığı ya da hoşlanmadığı besinler değerlendirildi, hoşlandığı sıvıları tüketmesi sağlandı.
 • Her şift için doktor istemine bağlı kalarak alması gereken sıvı miktarı planlandı.
 • Yeterli hidrasyonu sürdürmenin gereği, nedenleri ve amaçlanan miktarda sıvı almayı sağlayan yôntemler hasta ve hasta alesine anlatıldı.
 • Dehidratasyon bulgular açısından hasta gözlendi.
 • Hastanın bilinç durumu değerlendirildi.
 • Aldığı sıvı ve çıkardığı idrar miktarı yazılı olarak kaydedildi.
 • İdrar dansitesi izlendi.
 • Laboratuvar bulguları izlendi.
 • Kahve, çay, greyfurt suyu gibi diüretik etkiye sahip sıvıları dikkatli tüketmesi konusunda eğitim verildi.
 • Kusma, diyare, ateş, tüp ve drenlerle ilgili ek sıvı kayıpları dikkate alındı, yara drenajı varsa, drenajın miktarı ve tipi kaydedildi, eğer gerekiyorsa sıvı kaybını takip etmek için pansuman sargıları tartıldı.
 • CVP (Santral venöz basınç) takibi yapıldı.

Sıvı volüm eksikliği tedavi hedefi

 • Hastanın kısıtlaması yoksa günlük sıvı alımının 2000 cc ye çıkması.
 • İdrar dansitesinin normal sınırlarda olması (1010-1020).
 • Dehidratasyon belirti ve bulgularının olmaması.
>> Hemşirelik tanıları ve bakım planları
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال