Diyaliz hemşiresi görev, yetki ve sorumlulukları

Hemodiyaliz ünitesindeki hemşirelik hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesinden diyaliz hemşiresi sorumludur.

Diyaliz hemşiresi görev, yetki ve sorumlulukları nelerdir?

 1. Hastanın kendi kendine yönetimi ve bakımını destekler. Hastayı diyalize hazırlar. Hasta, ilk defa diyalize giriyor ise diyaliz ekibi ve diğer hastalarla tanıştırır. İşlem ve diyaliz merkezi hakkında bilgi verir. Diyalizin komplikasyonları, belirtileri yönünden bilgilendirir.
 2. Diyaliz işlemi sırasında oluşabilecek komplikasyonlara müdahale eder.
 3. Hemodiyalize alınacak hastanın vasküler giriş yolunu değerlendirir.
 4. Hasta ve yakınlarını diyaliz işlemi, süresi, randevu saati konularında bilgilendirir.
 5. Gerekli durumlarda hastayı sosyal ve psikolojik destek açısından yönlendirir.
 6. Diyaliz öncesi ve sonrası hastayı tartar, diyaliz süresince yaşam bulgularını kontrol eder.
 7. Diyaliz giriş yerinin bakımını yapar.
 8. Hekim istemi doğrultusunda uygun diyalizer ve diyalizatı hazırlar.
 9. Arteriovenöz fistül girişimini yapar.
 10. Hasta ve hasta yakınlarına diyaliz işlemi, diyaliz süresi ve fistül bakımı gibi konularda gerekli eğitimi verir.
 11. Diyaliz ekibi ile birlikte hastanın evdeki bakımına ilişkin eğitim verir (banyo, beslenme, fistül bakımı, sıvı alımı ve hastanın kendi kendine bakım desteği).
İlgili içerik: Diyaliz hastaları ve hemşirelik bakımı
KAYNAK: Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2011), T.C. Resmi Gazete, 27910, 19 Nisan 2011

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال