Ameliyathane hemşiresi görev, yetki ve sorumlulukları

Çalışılan kurumun belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda ameliyathanedeki hemşirelik hizmetlerini yerine getirerek dolaşan ya da steril hemşirelik hizmetlerinden sorumlu hemşireye ameliyathane hemşiresi denir.

Ameliyathane hemşiresi görev, yetki ve sorumlulukları

Hemşirenin genel görev, yetki ve sorumluluklarına tabidir. Hemşirelik yönetmeliğinde ameliyathanede çalışan hemşirelerin görev ve sorumlulukları steril (scrub) ve dolaşan (sirküle) hemşire olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

1- Steril (Scrub) hemşire görev, yetki ve sorumlulukları

 1. Ameliyat sırasında steril alan içinde çalışır.
 2. Steril alanın korunmasına yönelik aseptik teknikleri uygular. Bulaşmayı (kontaminasyon) önlemek için gerekli önlemleri alır.
 3. Ameliyathanede hasta güvenliğine yönelik gerekli önlemlerin alınmasını sağlar ve uygular.
 4. Bir gün önceden ertesi günün ameliyat ve işlem tiplerini gözden geçirir. Alet ve malzeme ile ilgili hazırlık yapar.
 5. Cerrahi işlem süresince ekipte yer alır.
 6. Cerrahi el antisepsisini uygular. Steril gömlek ve eldiven giyer. Cerrahi ekibin steril gömlek ve eldiven giymesine yardımcı olur.
 7. İşlem sırasında gereken steril alet, diğer malzemelerin hazırlanmasını ve kullanımını sağlar.
 8. Hastanın steril örtülmesine yardım eder.
 9. Malzemeleri kolay alınabilecek şekilde düzenler ve işlemin tipine göre cerrahın ihtiyacı olan malzemeyi önceden belirleyerek verir.
 10. Cerrahi işlem sırasında ihtiyaç duyulan iğne, iplik gibi sarf malzemeleri yeteri kadar hazırlayarak kullanıma hazır hale getirir.
 11. İşlem sonrası tüm aletleri, kompresler ve tamponları dolaşıcı hemşire ile birlikte sayar ve kaydeder.
 12. Ameliyat sırasında alınan doku örneklerini tanımlayarak dolaşıcı hemşireye güvenli bir biçimde teslim eder.
 13. Ameliyat sonrası malzemelerin temizlenmesini, sayılmasını, listeye uygun şekilde hazırlanmasını, steril edilmesini ve kullanıma hazır bulundurulmasını sağlar.

2- Dolaşan (sirküle) hemşire görev, yetki ve sorumlulukları

 1. Ameliyathanedeki hastanın hemşirelik bakımından sorumludur.
 2. Ameliyat öncesi, sırası ve sonrasında cerrahi ekibin malzeme ihtiyaçlarını sağlar.
 3. Hastanın endişesini azaltmak için psikolojik destek sağlar.
 4. Hasta için güvenli ve konforlu çevre sağlamada ekibi gözleyerek yardımcı olur.
 5. Uygun hasta bakımı ve hasta güvenliği için gereken tüm uygulamalarını yapar.
 6. Hastayı işlem sonrası güvenli bir biçimde ünite hemşiresine yazılı ve sözlü şekilde teslim eder.
 7. Hastanın kimliğini doğrular, hasta bilgilerini gözden geçirir.
 8. Hastanın ameliyat masasına alınmasına, uygun pozisyon verilmesine, güvenliğinin sağlanmasına yardım eder, mahremiyetini korur.
 9. Cerrahi işlem süresince odada kalarak ihtiyaca yönelik destek verir. İhtiyaç duyulan tıbbi malzemeyi temin eder. Paket açma standartlarını uygular.
 10. Cerrahi doku örneklerini (spesmen) uygun şekilde hazırlar, etiketler, kayıt eder ya da kayıt edilmesi için sekreterliğe teslim eder ve laboratuara gönderilmesini sağlar.
İlgili içerik; Cerrahi hastalıkları hemşirelik bakım planları
KAYNAK: Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2011), T.C. Resmi Gazete, 27910, 19 Nisan 2011

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال