Endoskopi hemşiresi görev, yetki ve sorumlulukları

Hemşirelik yönetmeliğinde yer alan endoskopi hemşiresinin görev yetki ve sorumluluklarını bu içeriğimizde.

Endoskopi hemşiresi görev, yetki ve sorumlulukları nelerdir?

 1. İşlem öncesi, endoskopi ünitesinde gerekli olan hazırlıkları yapar.
 2. Tanı ve tedavi amaçlı girişimler için bireyi bilgilendirir, işleme hazırlar, işlem sırası ve sonrasında takip eder ve gerekli uygulamaları yerine getirir.
 3. Üst gastrointestinal sistem endoskopisi, alt GİS endoskopisi, perkütan girişimler, ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreatografi), işlemlerinden önce hastanın hazırlıklarını kontrol eder, eksikliklerini tamamlar.
 4. Hasta güvenliği önlemlerini alır.
 5. ERCP ünitesinde radyasyon güvenliği önlemlerini alır.
 6. Kullanılan malzeme, alet ve cihazların temini, bakımı, temizliği ve sterilizasyonunu sağlar. Endoskopların işleme hazır hale getirilmesi, işlemden sonra hastanın takibi ve gözlenmesi, kontamine endoskopların dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemlerinin yapılmasını sağlar.
 7. Endoskopi ünitesinin genel temizlik ve hijyenini sağlar. Sterilizasyon tekniklerini bilir, uygular ve uyulmasını gözetir. Periyodik aralıklarla skoplardan kültür alınmasını sağlar ve takip eder.
 8. İşlemler sırasında steril şartların korunmasını sağlar.
 9. Acil girişimler ve invazif girişimler için gerekli olan malzemelerin yeterli ve daima kullanıma hazır tutulmasını sağlar.
 10. Hekim istemi ile premedikasyon uygular ve hastanın güvenliğini sağlar.
 11. Hastanın ve yakınlarının hastalık, tanı ve tedavi seçenekleri ile bakım konusundaki sorularını cevaplandırır, gerekli durumlarda hekimine yönlendirir.
 12. Kolonoskopiden önce barsak hazırlığı konusunda hastayı bilgilendirir.
KAYNAK: Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2011), T.C. Resmi Gazete, 27910, 19 Nisan 2011

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال