Akut ağrı bakım planı

Akut ağrı batıcı, keskin, yüksek seviyede hissedilen şeklinde tanımlanabilmektedir. Ağrı seviyesini 10 üzerinden puanladığımızda 8 ve üzeri şiddette ağrılar için kullanılan bir kavramdır.

Akut Ağrı Bakım Planı Amaç:

  • Hastanın algıladığı ağrı seviyesini 2-3 seviyesine indirme.
  • Ağrıya bağlı komplikasyonların azaltılması ya da seviyelerinin düşürülmesi
  • Hastanın yaşam kalitesini arttırmak

Hemşirelik Girişimleri:

• Hasta ve yakınları ile güvenli ilişki kurulacak.
• Hasta sürecin her aşamasında bilgilendirilecek.
• Kapsamlı ağrı değerlendirmesi düzenli olarak bulgularla birlikte değerlendirilecek.
• Hastada fiziksel semptomları, sosyal ve ekonomik durumunun değerlendirilmesi yapılacak.
• Hastaya ağrı ile başetme yöntemleri konusunda eğitim verilecek.
• Hasta dikkatini başka yöne çekmek için kitap, dergi okuma, hobiler edinme, arkadaşlarla görüşme vb. aktivitelere yönlendirilecek.
• Doktor ile işbirliği yapılarak uygun analjezik uygulaması yapılacak.
• Hasta ortamında istekleri doğrultusunda ses, ışık ve gürültü açısından uygun fiziksel ortam sağlanacak.

Değerlendirme:

  • Hastanın ağrı skorunu 2 ve altı seviyeye getirmek.
  • Hastanın hayat standardını yükseltmek.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال