Trombotik trombositopenik purpura değerlendirme soruları

1) Trombotik trombositopenik purpura vakalarında aşağıdakilerden hangisi  genellikle görülen durumlar arasında yer almaz?

a. Nörolojik belirtiler
b. Böbrek yetmezliği
c. Gastrointestinal belirtiler
d. Trombositopeni
e. Mikroanjiyopatik hemolitik anemi (MAHA)

2) Plazma değişimi sırasında plazmanın sıvı replasmanı olarak kullanıldığı hastalarda hemşirenin hangi komplikasyonlar bakımından özenli ve dikkatli olması lazımdır?
I. Pulmoner emboli riski
II. Akut akciger ödemi
III. Eriskin respiratuvar distres
IV. Tromboembolik olay
V. Kanama
VI. Anaflaksi
a. I,II,III,IV b. II,III,V,IV,VI c. I,II,III,V,VI d.I,III,V,VI e. I,II,III,IV,V,V

3) Günlük yaşam aktiviteleri hemşirelik modeli’ne göre hemşirelik tanıları konulmuş durum için hangisi yanlıştır?

a. Olguda, anemiye bağlı yorgunluk hemşirelik girişimi gerektiren bir sorundur.
b. Akut ağrı hemşirelik tanısına yönelik girişimler planlanırken, multidisipliner yaklaşımlar da eklenmelidir.
c. Hemşirelik girişimleri arasında vücut sıcaklığı takibi yer almaz.
d. Öz-bakım eksikliği ve isteksizliğe bağlı aktivite intoleransı sorunlarının girişimlerine hasta mutlaka dahil edilmelidir.
e. TTP hastalarında tedavi sırasında oluşabilecek komplikasyonların hemşire tarafından erken fark edilmesi ve önlenmesi ile hastanın tedaviden en üst düzeyde yararlanması sağlanır.

4) Günlük yaşam aktivitelerine dayalı hemşirelik model’inde yer alan aktivite sayısı kaçtır?

a. 10
b. 15
c. 20
d. 12
e. 8

5) Aşağıdakilerden hangisi trombositopeniye bağlı kanama riski hemşirelik tanısına yönelik planlanabilecek hemşirelik girişimleri arasında yer almaz?

a. Yaralanmaları önlemek için çevre güvenliği sağlanacak.
b. Hastaya gevşeme egzersizleri öğretilecek ve uygulaması için desteklenecek.
c. Deri ve mukoz membran bütünlüğü korunması öğretilecek.
d. Günde 2-3 litre bol sıvı içmesi teşvik edilerek hastanın hidrasyonu sağlanacak.
e. Tahriş edici (baharatlı, sıcak gibi) gıdaların alımı engellenecek.

Yanıtlar: 1.c, 2.e, 3.c, 4.d, 5.b

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال