Turunkus arteriozus hemşirelik bakım planı

Embriyonik dönemde pulmoner arter ve aorta birbirinden ayrılmada başarısız olur ve her iki ventrikülden sistemik ve pulmoner dolaşımı sağlayan iki arter yerine tek bir arter (trunkus) çıkar. Bu duruma turunkus arteriozus denir. Genellikle buna eşlik eden büyük bir ventriküler septal defekt vardır.

Turunkus arteriozus hemşirelik bakım planı

Turunkus arteriozus belirtiler ve bulgular

 • Çoğu bebekte orta ya da ileri derecede siyanoz, konjestif kalp yetmezliği vardır.
 • Dispne, taşikardi ve çabuk yorulma dikkat çeker.
 • Büyüme ve gelişme geriliği vardır.
 • Pulmoner arterlerin büyüklüğüne bağlı olarak doğumda ciddi pulmoner ödem gelişebilir, solunum yolu enfeksiyonları görülebilir.
 • Hastalar bakteriyal endokardit yönünden risk altındadır.
 • Ameliyat edilmeyen vakaların çoğu 3-12 ay arasında kalp yetmezliğinden kaybedilir.

Turunkus arteriozus tanı

 • Göğüs filminde ve EKG’de her iki ventrikülde hipertrofi görülür.
 • EKO, geniş VSD’nin varlığını gösterir.
 • Kalp kateterizasyonu ile pulmoner arterlerin nereden orijin aldıkları saptanır.
 • Ayrıca turunkus arteriozusun tipine bağlı olarak kalpte üfürümler duyulabilir.

Turunkus arteriozus tedavi ve hemşirelik bakımı

 • Konjestif kalp yetmezliği dijital ve diüretiklerle tedavi edilir.
 • Akciğerlere kan akımı fazla ise pulmoner kan akımını azaltmak için bir ya da her iki pulmoner artere palyatif bant uygulanır (Daraltma yapılır.).
 • Tam düzeltme için cerrahi girişim 3-4 ay içerisinde yapılmalıdır.
 • Ameliyatla ventriküler septal defekt VSD kapatılır. Böylece trunkus sadece sol ventrikülden gelen kanı alır. Pulmoner arterler trunkus arteriozustan ayrılır ve pulmoner arterlerle sağ ventrikül arasında bir bağlantı oluşturulur.
 • Ameliyattan sonra komplikasyon olarak kalp yetmezliği, kanama, pulmoner hipertansiyon ve ritim bozukluğu görülebilir. Mortalite %10’dan fazladır.
 • Postoperatif dönemde çocuk enfeksiyonlardan korunur. Aileye psikolojik destek ve eğitim verilir.
>> Hemşirelik tanıları ve bakım planları
Bu içerik “Hemşirelik Akademisi tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال